Lean Yellow Belt

Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart hebben wij onze eerste twee Lean opleidingsdagen gehad. Deze twee dagen stonden geheel in het teken van de ‘Yellow belt’ binnen de opleiding. Ik zal kort toelichten wat Lean is en wat de ‘Yellow belt’ inhoudt.

Lean in het kort

Lean houdt in dat je leert werken zonder te verspillen, waarbij je continu kijkt naar het verbeteren van bedrijfsprocessen en de klant hierbij centraal stelt. Het principe is afkomstig uit de Japanse auto-industrie maar wordt hedendaags ook steeds meer toegepast binnen de dienstverlenende sector, waar wij grotendeels werkzaam in zijn. Door Lean toe te passen in bedrijfsprocessen, worden alle activiteiten succesvol en zonder verspillingen uitgevoerd, maar is het vooral van belang dat hier continu op wordt aangestuurd. Het zorgt er onder andere voor dat processen soepeler verlopen, de doorlooptijd afneemt, de kosten dalen en de kwaliteit stijgt. Het gaat om het continu verbeteren en dat kan alleen als het onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

Wat is de ‘Lean Yellow Belt’?

Lean Yellow is dé basis van Lean en hiermee leer je meer over de achtergronden van het principe ‘verwijderen van verspillingen en processen continu verbeteren’. De training geeft een goede basis om te bepalen hoe je Lean binnen je project of binnen je organisatie kunt of wilt toepassen. Tijdens deze twee dagen hebben wij onder andere kennis gemaakt met de vijf principes van Lean, die ik hieronder kort toelicht:

  1. Waarde: welk product of dienst is van waarde voor je klant/wat wil de klant van je organisatie afnemen?
  2. Waardestroom: totaliteit van activiteiten die zorgen voor de totstandkoming van het product of de dienst. Welke activiteiten voegen wel of geen waarde toe?
  3. Flow: naar aanleiding van de waardestroom kijk je naar de doorstroming, oftewel flow
  4. Pull: vervolgens is het mogelijk om te zorgen dat enkel geproduceerd wordt wat de klant wil, oftewel pull
  5. Perfectie: na het verbeteren blijft er altijd weer ruimte voor nieuwe verbeteringen waarbij gestreefd wordt naar een Lean cultuur

Ervaringen en inzichten n.a.v. de eerste twee dagen

Doordat het Lean principe uit de auto-industrie afkomstig is, is het lastig om het principe binnen onze projecten toe te passen. Waar ze in de fabrieksindustrie werkelijk naar bedrijfsprocessen kunnen kijken, is dat in de dienstverlenende sector iets lastiger. Wat wij wel kunnen meenemen en wat heel belangrijk is bij het Lean werken, is om te denken en te kijken vanuit de wensen en behoeften van de klant (of de opdrachtgever) en hierbij geen aannames te doen. De eerste twee dagen hebben mij geleerd dat het van groot belang is om projecten kortcyclisch aan te sturen en steeds te blijven kijken naar het gestelde doel, om eventueel je koers bij te stellen of opnieuw te bepalen. Hierbij is het dus steeds van belang dat je de wensen en behoeften van je klant centraal houdt!

;