Het 9 vlaksmodel van Rik Maes

Informatiemanagement is tegenwoordig een bekend begrip, en toch hebben we vaak moeite om dit begrip te definiëren. En als informatiemanagement wel gedefinieerd is, is het voor veel organisaties, en voor informatiemanagers zelf, nog steeds moeilijk om dit gebied af te bakenen, hun rol helder aan te geven en betekenis te geven. Prof. dr. ir. Rik Maes ontwikkelde het 9 vlaksmodel om informatiemanagement helder te kunnen plaatsen binnen de organisatie.

9 vlaksmodel

Het 9 vlaksmodel heeft, zoals de naam verklapt, negen vlakken; drie rijen en drie kolommen met ieder 3 vlakken. Deze vlakken representeren de actuele ‘hot spots’ van informatiemanagement en relateert deze verschillende ‘spots’ aan elkaar. Informatiemanagement omvat vraagstukken met betrekking tot strategie, structuur en operations; deze kun je terug vinden op de verticale as van het model. Business, informatie/communicatie en technologie representeren de horizontale as.

Grensgebieden
Het model geeft niet alleen de belangrijke vlakken van informatiemanagement weer, maar ook de grensgebieden. De hoekpunten van het model geven de grensgebieden van informatiemanagement aan. Het model geeft ook duidelijk weer dat informatiemanagement verbindt; informatiemanagement legt verbindingen tussen de verschillende vlakken.

Definitie informatiemanagement

Aan de hand van dit model heeft Rik Meas informatiemanagement ook gedefinieerd. Namelijk als “het gebalanceerd managen van de centrale componenten van de kaart met inbegrip van hun onderlinge en externe relaties”. Wat hier duidelijk in naar voren komt, is het belang van balanceren en verbinden; informatiemanagement werkt als een spil tussen verschillende afdelingen en vindt een balans hiertussen.

Het model in gebruik

Het model heeft verschillende functies en kan in verschillende situaties ontzettend handig zijn. Zo kan het model descriptief werken en vooral de betrokken partijen informeren over informatiemanagement, om zo een dialoog op gang te brengen. Verder kan het model ook een inrichtende functie aannemen; het model kan gebruikt worden om informatiemanagement opnieuw vorm te geven. Daarnaast kan het helpen om witte vlekken in de informatiemanagement voorziening op te sporen; een prescriptieve werking.

Maar let op! Rik Maes benadrukt dat modellen statisch zijn terwijl de werkelijkheid dat absoluut niet is. Bijt je dus niet te veel vast in het 9 vlaksmodel. Maar kijk naar de veranderende en ontwikkelende werkelijkheid.

Ben jij na het lezen van deze blog enthousiast geworden of wil je meer weten over het traineeship informatiemanagement? Kijk dan eens hier!

;