Het belang van zelfkennis en anderen leren kennen

Voor een B&M dag (Brein & Muscle dag) hebben wij als trainees een workshop gehad met betrekking tot zelfkennis. We moesten onszelf leren kennen. Van tevoren hebben we een test moeten maken waarin verschillende vragen kwamen. Hoe kijk je tegen dingen aan, wat vind je belangrijk in het leven en waar krijg je energie van? Vervolgens hebben we tijdens de B&M dag gekeken naar hoe iedereen nou precies in elkaar steekt en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Waar kan jij goed mee omgaan en wat zit in je irritatiezone? Je werd zo in verschillende ‘categorieën’ geplaatst, bij wat jou dominantste profiel was.

In eerste instantie had ik niet verwacht nog veel te leren op deze dag. Tijdens mijn studie heb ik al meerdere test gedaan en ik dacht wel goede zelfkennis te hebben. Dit bleek ook tijdens de B&M dag. Er waren geen grote verassingen voor mij met betrekking tot mijzelf. Ook uit deze test kwam veel overeen met wat er uit andere tests van mijn studie was gekomen.

Zelfkennis en kennis van anderen

Wat ik juist wel heel interessant vond, was om te zien waar de andere trainees stonden en wat zij belangrijk vonden. Ik had de verschillende tests eigenlijk altijd om mezelf uitgevoerd. Nog nooit had ik naar de uitslag van anderen, bijvoorbeeld studiegenootjes, gekeken. Ik was me dus nooit bewust hoe anderen in elkaar steken.

Door ook te zien wat anderen belangrijk vinden en hoe zij te werk gaan, heb ik heel andere inzichten gekregen. Sommige trekjes van mensen vielen op zijn plek en ergernissen die ik soms heb werden begrijpelijk. Ik werd mij bewust van het feit dat iedereen anders in elkaar steekt. Iets wat vaak gezegd wordt, maar nog niet echt tot mijn bewustzijn was door gedrongen.

Na deze dag ben ik dan ook eens gaan kijken in welke ‘categorie’ mijn collega’s waarmee ik veel samen werk, te plaatsen zijn. Zo ben ik toch anders naar mijn collega’s gaan kijken en ook anders gaan samenwerken. Sommige mensen hebben behoefte aan veel details voordat ze ergens aan beginnen en anderen willen juist meer vrijheid om iets in te mogen vullen. Ik ben hier rekening mee gaan houden en merkte dat het zo ook veel gemakkelijker was om samen te werken.

Door rekening te houden met hoe iemand denkt en wat iemand prettig vindt, is het veel prettiger om samen te werken. Merk je dus dat iemand anders, anders is dan jijzelf, accepteer dit en pas je zo nodig aan wanneer je met deze personen samen werkt. Zo kun je van elkaar veel leren en wordt de samenwerking een stuk gemakkelijker. Met mijn zelfkennis, kijk ik nu ook anders naar de mensen in mijn omgeving.

;