Wat houdt werken bij de overheid in?

Werken voor de overheid is een breed begrip. Er zijn vele overheidsinstanties waar je allerlei verschillende functies kunt bekleden. Tekenend voor werken voor de overheid is volgens mij: 

  • Werken voor het maatschappelijk belang 
  • Werken in een complexe omgeving 
  • De mogelijkheid om verschillende dingen te doen 
  • Bijdragen aan veranderingen als gevolg van de digitalisering 

1. Werken voor het maatschappelijk belang

Werken voor de overheid betekent vaak dat je een steentje bijdraagt aan het maatschappelijk belang, zoals de woon-en leefomgeving, veiligheid, economische zaken, klimaat, volksgezondheid, onderwijs en cultuurZelf vind ik het in mijn werk belangrijk dat ik weet waar ik het voor doe. Werken om andere mensen te helpen geeft mij intrinsieke motivatie. Dit in tegenstelling tot werken voor targets in een profitsector. 

2. Werken in een complexe omgeving

Overheidsinstanties zijn vaak wat complexere organisaties omdat er veel afstemming plaats vindt met andere instanties zoals betrokken bedrijven, stakeholders, bewoners en gemeenten. Dit maakt het werk tegelijkertijd ook interessant. Elke dag en elk project kan weer anders in elkaar steken. In een bedrijf wordt normaliter gewerkt aan een product, of een project. Bij overheidsinstanties werk je met veel partijen en dus veel mensen samen. Voor een beslissing wordt genomen moet eerst afstemming plaatsvinden met meerdere betrokkenen. Dit voegt een extra dimensie toe aan het werk. Hier komt waarschijnlijk de uitspraak vandaan dat processen trager verlopen bij overheidsinstanties, maar hier is dus een goede reden voor.  

3. De mogelijkheid om verschillende dingen te doen

Juist doordat werken voor de overheid zo breed kan zijn, geeft dit vele mogelijkheden. Het gaat niet om een maar allerlei verschillende projecten of producten. Je hebt te maken met verschillende belangen en verschillende partijen. Hierdoor krijg je eerder de mogelijkheid om mee te werken aan verschillende projecten en jezelf breed te ontwikkelen. 

4. Bijdragen aan veranderingen als gevolg van de digitalisering

Een stereotype beeld van overheid werknemers is dat er sprake is van vergrijzing. Al geldt deze uitspraak eerder voor het huidige werkende deel van de bevolking. Goed nieuws voor de starters. Veel overheidsinstanties maken tegenwoordig gebruik van trainees die worden ingezet voor hun frisse blik. De werkwereld is flink aan het veranderen. Met onder andere de komst van de omgevingswet, verschillende ketensamenwerkingen en IT-innovatieontstaan er complexe vraagstukken. De focus ligt steeds meer op het digitaliseren van de manier van werken. Dit betekent niet alleen een verandering in de manier van werken die moet worden aangeleerd, maar ook in verandering aan de technische kant en de bedrijfsprocessen. Werk aan de winkel dus! Voor starters is dit de ultieme kans om een baan binnen de overheidssector binnen te slepen. 

;