Smart City

Met snelle ontwikkelingen als verstedelijking en digitalisering komen gemeenten voor nieuwe uitdagingen te staan. Dat vraagt om slimme en innovatieve oplossingen. Steeds meer steden richten zich daarom op het concept van een Smart City. Maar wat is nou precies een slimme stad?

Informatietechnologie

Een slimme stad richt zich op het gebruik van informatietechnologie. Denk hierbij aan sensoren in afvalcontainers die aangeven wanneer de container vol raakt of sensoren in lantarenpalen die ervoor zorgen dat het pad wordt verlicht zodra er fietsers aankomen. Het gebruik van informatietechnologie levert grote hoeveelheden data op. Door data te analyseren kunnen steden tot innovatieve oplossingen komen om maatschappelijke vraagstukken te benaderen. In toenemende mate gebruiken steden data om hun dienstverlening te optimaliseren en tot innovatieve oplossingen te komen. Dit zorgt ervoor dat bij slimme steden het genereren,  beschikbaar stellen en analyseren van data centraal staan.

Slimme apps voor smart city Amsterdam

Maar hoe passen slimme steden hun besturing aan op informatietechnologieën en data? In Amsterdam is een app ontwikkeld waarmee inwoners hun eigen parkeerplaats aan mensen kunnen onderverhuren. Met deze app worden automobilisten geïnformeerd over beschikbare parkeerplaatsen. Deze app genereert ook data waarmee analyses worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de verkeersstromen in en rond de stad. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de verkeersstatistieken van Google. Door het analyseren van deze gegevens is het mogelijk om automobilisten te informeren over slimme routes op basis van actuele reistijden.

Criminaliteit verlagen

In de City Deal ´Zicht op Ondermijning´ hebben verschillende gemeenten afgesproken om met behulp van data-analyses meer inzicht te krijgen in onderliggende patronen van ondermijnende criminaliteit en collectieve weerbaarheid. Met inzichten in de aard, omvang en werking van ondermijnende criminaliteit kunnen steden de preventieve aanpak op criminaliteit verbeteren en de weerbaarheid van inwoners tegen criminaliteit verhogen. Voor het verkrijgen van deze inzichten maken de gemeenten gebruik van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van overheidsorganisaties of private organisaties. Met behulp van deze gegevens worden gebieden geïdentificeerd met een verhoogd risico op criminaliteit en wordt de gelegenheidsstructuur voor criminaliteit beïnvloed.

Van slimme stad naar duurzame stad

De gemeente Utrecht gebruikt informatietechnologieën en data bij het streven naar een duurzame stad. In verschillende delen van de stad zijn sensoren geplaats die de luchtkwaliteit meten. De gegevens die de sensoren produceren worden gebruikt bij het ontwikkelen van het milieubeleid en voor het uitvoeren van onderzoek. Zo wordt onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de luchtkwaliteit en de gezondheid van inwoners. Op basis van deze kennis kan de leefbaarheid in steden worden vergroot.

Keerzijde van een smart city

Ondanks de vele mogelijkheden die ontstaan door het inzetten van informatietechnologieën en het analyseren van data, moeten ook de keerzijden van slimme steden in acht worden genomen. Is het namelijk wel verantwoord dat organisaties over zoveel (persoonlijke) informatie beschikken? En schenden slimme steden niet de privacy van inwoners? Het is daarom van belang om niet alleen na te denken over de mogelijkheden van een smart city, maar ook over wat dit betekent voor de maatschappij.

;