RACI model

Bij mijn opdrachtgever is de afdeling Informatisering & Automatisering bezig met het herinrichten van de afdeling. Ondertussen zitten we midden in een reorganisatie waarin een nieuwe manier van werken is vastgelegd. Deze afdeling is namelijk gestart met de Agile werkwijze. Een werkwijze waar de rol van zowel de medewerkers als de leidinggevenden volledig verandert en het RACI model een rol speelt.

Wat te doen?

De Agile werkwijze vraagt dus een andere aanpak en een andere rol van zowel de medewerkers als de leidinggevenden. Voor meer informatie over Agile, zie mijn eerdere blog. Scrum Masters begeleiden teams en Product Owners houden het eindproduct of resultaat in de gaten. Wat wordt dan de taak van de leidinggevenden? Als je kijkt naar de Agile werkwijze dan heb je geen leidinggevenden, zoals ze nu bestaan, meer nodig. Het team en de Scrum Master kunnen zelf de voortgang en de samenwerking bewaken. Toch is het niet zo gemakkelijk om van medewerker 1.0 naar medewerker 3.0 te gaan. Hetzelfde geldt voor leidinggevenden. Hierin is een overgang gaande waar een plan voor gemaakt moet worden, want hoe ga je deze beweging in goede banen leiden?

RACI model

Op dit moment is een team bezig met het omschrijven van de taken en verantwoordelijkheden van medewerker  1.0, 2.0, 3.0 en van de leidinggevenden 1.0, 2.0 en 3.0. Hiervoor hebben zij het RACI model gebruikt. Een model waar ik nog niet eerder van had gehoord en nu graag met jullie wil delen.

Het RACI model staat voor:

  • Responsible: dit persoon is verantwoordelijk voor een bepaalde taak die hij of zij uitvoert.
  • Accountable: dit persoon is eindverantwoordelijke voor één of meerdere projecttaken.
  • Consulted: aan dit persoon wordt advies gevraagd. Tevens helpt hij of zij mee in de uitvoering (tweerichtingscommunicatie).
  • Informed: dit persoon wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken en vorderingen van het project (eenrichtingscommunicatie).

Binnen een project worden verschillende taken beschreven. Door middel van bovenstaand model is het gemakkelijk in te zien wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is.
Naast RACI is er ook een model dat iets uitgebreider is, namelijk het RASCI-model. De ‘S’ staat hier voor support. Dit is een persoon die teamleden van het project ondersteunt en motiveert.

In de praktijk

Wat ik zie bij mijn opdrachtgever, is dat dit model veel inzichten heeft gecreëerd. Ze hebben gekeken wat de taken zijn van een medewerker en van leidinggevenden en hoe die veranderen als ze van 1.0 naar 3.0 gaan. Hierdoor is per nieuwe fase in één keer overzichtelijk wie waar verantwoordelijk voor is.
Het RACI model is een model dat mensen naar mijn idee goed kunnen gebruiken bij allerlei soorten projecten, zeker waarin situaties aan het veranderen zijn. Het biedt overzicht en houvast. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

;