Privacity

Weet jij wat een Smart City is? In een recent onderzoek van Dell EMC met 1032 deelnemers gaf 40% van de respondenten aan dit niet te weten. In hetzelfde onderzoek gaf 55 % van de deelnemers aan niet bang zijn over hun privacy op het gebied van Smart Cities, terwijl 44% wel bezorgd is over hun privacy. Maar wat zijn Smart Cities? En hebben ze echt een beperkende invloed op onze privacy en veiligheid?

Google me this…

Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook niet precies een beeld had van een Smart City voordat ik aan deze blog begon. Volgens Wikipedia is een slimme stad:

Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen (Internet of Things) gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en de nutsvoorzieningen. Doel van een slimme stad is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen. Alle onderdelen van de stad zijn verbonden via een netwerk van sensoren, internet en hoogstaande technologische apparaten met als motor het internet der dingen. Dit maakt niet alleen een beter bestuur mogelijk, maar laat het bestuur ook toe om de inwoners in de gaten te houden, wat meteen de keerzijde is van de Smart City.

Een concreet voorbeeld van een Smart City project in Nederland is het plan van Dell EMC en Nokia om het fileprobleem in Delft aan te pakken. Door middel van semiautonome, op waterstof aangedreven binnenvaartschepen wordt voor efficiënter persoonsvervoer en vrachtvervoer in de binnenstad gezorgd. Op deze manier wordt het verkeer op de wegen in de binnenstad verminderd.  Best slim toch? Waar maken we ons druk over? 

Should we be worried?

Zoals genoemd, kunnen Smart Cities ook een keerzijde hebben en dat zijn privacy en veiligheid. Als steeds meer voorwerpen in de maatschappij worden aangesloten aan het ‘Internet of Things’, kan er ook steeds meer gehackt worden. Volgens IBM-beveiligingsonderzoekers zijn er minstens 17 kwetsbare systemen in gebruik in verschillende Smart Cities in Europa en de Verenigde Staten. Als de hardware en software niet goed beveiligd zijn, kunnen hackers hier makkelijk misbruik van maken. Stel dat er een groot evenement aan de gang is en er wordt een terroristische aanslag gepleegd, dan kan bijvoorbeeld het verkeerssysteem gehackt worden om de hulpdiensten te vertragen.

Daarnaast draagt slim toezicht d.m.v. camera’s etc. bij aan het verzamelen van bewijsmateriaal tegen criminele activiteiten, maar ook mensen die niks illegaals doen worden in de gaten gehouden. “Maar ik heb toch niks te verbergen”, ik hoor het je zeggen. Think again. Er wordt informatie verzameld over waar en wanneer u zich ergens bevindt en wat u daar doet. In de handen van de Overheid is dit misschien geen probleem, maar stel een inbreker wil weten hoelang u van huis bent? Dan wordt pas duidelijk hoe belangrijk privacy en veiligheid zijn.

Dan maar een ‘domme’ stad?

Moeten we dan maar in ‘domme’ of ‘minder slimme’ steden blijven wonen om onze privacy en veiligheid te behouden? Nee hoor. Niet alle Smart City projecten hebben een impact op privacy en veiligheid. Gemeentes kunnen zelf bepalen welke projecten zij willen. Hiermee hebben zij zelf het heft in handen. Slimme straatverlichting dat voor licht zorgt als het donkerder wordt, zal bijvoorbeeld geen gevoelige gegevens nodig hebben om te kunnen werken. In het ergste geval kunnen hackers ervoor zorgen dat een stad of een dorp of een deel daarvan zonder verlichting zit. In theorie kunnen hackers sowieso al het elektriciteitsnetwerk hacken, so no differences there.

Stel dat jouw gemeente een aantal projecten gaat doen die wel invloed kunnen hebben op jouw privacy of veiligheid, moet je je dan automatisch zorgen gaan maken? Dat hangt van een aantal dingen af. Je kunt nagaan wat voor data er wordt verzameld, waar deze wordt opgeslagen, wat hiermee wordt gedaan, etc. Daarnaast kun je je afvragen of er niet meer gegevens worden verzameld dan nodig is. Uiteindelijk is er maar één vraag die belangrijkste is en dat is of de gegevens wel goed genoeg beveiligd zijn.

Ignorance is not bliss…

Aan het begin van deze blog verwees ik naar een onderzoek over de mate van bezorgdheid van Nederlanders over hun privacy en veiligheid in Smart Cities. Vervolgens heb ik in de rest van deze blog uitgelegd wat Smart Cities zijn en welke voor- en nadelen ze hebben. Dit heb ik zo objectief mogelijk uitleg gedaan. Iedereen heeft een andere mening over privacy en veiligheid, maar één ding is zeker. In alle gevallen is het belangrijk om te weten waar je het over hebt. Het is belangrijk dat je weet wat voor gegevens er over je verzameld worden, of je nu bezorgd bent over je privacy of niet. Ignorance is not bliss, but awareness is.

;