Lean, Agile, Scrum & Kanban. Deel 2: Agile

agile-blog-breinstein

Tegenwoordig horen we dat bijna elke organisatie bezig is met veranderen en het integreren van de de nieuwe werkwijzen Lean, Agile, Scrum & Kanban. Termen die we volgens mij allemaal wel kennen, maar wat betekenen ze echt en wat betekent dit voor organisaties? In deze driereeks ga ik dieper in op deze onderwerpen. Dit artikel gaat over de Agile werkwijze.

De watervalmethode

Zoals Lean is begonnen bij een autofabrikant, zo is Agile ontstaan binnen de software ontwikkeling. Voorheen werd er binnen de IT, software ontwikkeling, voornamelijk gebruik gemaakt van de watervalmethodiek. De naam zegt het al, de ontwikkeling gaat van boven naar beneden. Daarnaast is het niet mogelijk om terug te komen op voorgaande stappen. De stappen binnen deze methodiek zijn: specificeren, ontwerpen, programmeren, testen, accepteren en implementeren.

Het Agile manifesto

In 2001 zijn zeventien softwareontwikkelaars bij elkaar gekomen. ‘Oude’ ontwikkelmodellen zoals de watervalmethodiek werd gezien als bureaucratisch en traag. Om die reden hebben de softwareontwikkelaars het manifesto opgesteld, de grondslag van de Agile werkwijze. Op de website van Prowarness staan de vier belangrijkste principes vermeld:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op de verandering boven het volgen van een plan

Op de website van Agilix omvatten zij het manifesto als volgt: “Het agile manifesto zegt dat ze betere manieren van software ontwikkeling aan het ontdekken zijn door het in de praktijk toe te passen en door anderen te helpen om het toe te passen.”

De Agile werkwijze

Agile staat voor flexibiliteit, behendigheid en lenigheid. Teamleden van een project moeten ervan uitgaan dat omstandigheden veranderen. Zij moeten hierop inspelen en risico’s verkleinen. Dit doen zij door een project in korte en overzichtelijke periodes te knippen. Hierdoor is men in staat snel een project aan te passen aan de wensen van de (interne) klant.

Ondanks dat Agile is ontstaan vanuit het ontwikkelen van software, is het voor elke organisatie mogelijk om de Agile werkwijze in te zetten. Het biedt mensen de mogelijkheid om in kleine stapjes, periodes van maximaal vier weken, te werken en te evalueren. Op deze manier verminder je risico’s, blijft de klant altijd centraal staan en is het mogelijk alle ontwikkelingen bij te houden en mee te bewegen. Flexibel zijn dus.

Methodieken

Binnen Agile zijn er verschillende methodieken. DSDM, Crystal en XP zijn hier enkele voorbeelden van, maar de Scrummethodiek is verreweg de meest bekende vorm. Het is een soort filosofie waarbij het team een belangrijke rol speelt. Je moet samenwerken en op elkaar kunnen vertrouwen Binnen een scrumteam heb je drie rollen; Scrum Master, Product Owner en teamlid.  Meer hierover kan je lezen in mijn andere blog ‘Scrum en Kanban, (Agile, Lean)’.

Overeenkomsten Lean en Agile

In mijn vorige blog Lean, (Agile, Scrum en Kanban) vertelde ik al meer over Lean. Op Managementsite zijn er een aantal zaken beschreven waarin ik mij helemaal kan vinden. Zij geven aan in plaats van verschillen op te zoeken, juist naar de overeenkomsten te kijken. Dus niet Lean vs. Agile, maar Lean én Agile.

 • Centraal stellen van de eindklant en leveren wat de klant wil (agile en lean)
 • Snel en op tijd kunnen leveren (a en l)
 • Het belang van empowerment en verantwoordelijkheden leggen op de werkvloer (a en l)
 • Menselijke interactie (a) en respect for people (l)
 • Werken in korte sprints (a) en kort cyclisch sturen (l)
 • MVP als uitgangspunt (a) en leveren van kwaliteit (l)
 • Geen onnodige taken, meeting en documentatie (a) en elimineren van verspilling (l)

Zowel Lean als Agile hebben allebei een mooie en creatieve aanpak binnen bedrijfs- en productieprocessen. Het is dus belangrijk voor een organisatie om te kijken wat het beste bij hen past. Waar moet aandacht aan besteed worden en wat kan er beter? Aan de hand van deze vragen kijk je wat er mogelijk is.

;