Innovatie in de zorg: dé trends voor 2023

In de zorg is innovatie aan de orde van de dag. Dat moet ook wel, want de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om bij te kunnen blijven, te kunnen voldoen aan de eisen die er door mens en maatschappij worden gesteld, is innovatie in de zorg dan ook onontbeerlijk. Maar wat verstaan we eigenlijk onder innovatie in de zorg en wat zijn de grootste trends op dit moment die ook in de toekomst hun waarde zullen blijven bewijzen? 

Waarom is innovatie in de zorg nodig? 

Je hoeft niet ver te zoeken naar redenen om de zorg te innoveren. Denk alleen maar aan de patiënten: zij zijn steeds beter geïnformeerd en worden assertiever. De persoonlijke benadering die zij dagelijks zien in bijvoorbeeld e-commerce, verwachten ze ook in de andere facetten in hun leven. Daarnaast is de levensverwachting enorm gestegen en zullen we dus steeds langer zorg nodig hebben. 

Daar staat tegenover dat er in de zorg al jaren een groeiend tekort aan personeel is en een tekort aan financiële middelen. Om ons huidige niveau van zorg dus te kunnen handhaven en mogelijk te verbeteren, is innovatie onmisbaar. Innovatie in de zorg draait echter niet alleen om nieuwe technieken. Je kunt bij innovatie ook denken aan het stroomlijnen van processen, maar ook aan het personaliseren van gezondheidszorg. Technische innovaties kunnen daarbij een grote rol spelen. 

Innovatie in de zorg kost tijd. Gemiddeld duurt het zeker tien jaar voordat een goed idee ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de medische wereld. En van alle goede ideeën wordt slechts 10% ook echt op de markt gebracht. Toch zijn er een aantal trends te onderscheiden die grote invloed zullen hebben op onze zorg. De belangrijkste zetten we voor je op een rij: 

Trend 1: E-health

Door de coronamaatregelen heeft e-health een vlucht genomen. Waar huisartsen en verzekeraars bijvoorbeeld voorheen consults of adviesgesprekken via videobellen of chat aanboden, merkte je dat cliënten en patiënten daar nog enigszins huiverig tegenover stonden. Het laatste jaar is die barrière door de sluiting van veel praktijken aanzienlijk minder geworden. Fysiotherapeuten, psychologen en buurtzorg boden massaal eerste hulp via videobellen aangezien fysiek contact niet mogelijk was. De verwachting is dat deze trend zich voort zal zetten en zich verder uit zal breiden. 

Trend 2: Domotica

Door domotica op een slimme manier toe te passen, kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Een simpel voorbeeld zijn bewegingssensoren die op strategische plaatsen in de woning worden geplaatst. Door deze innovatie in de zorg ontstaat er een helder beeld van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de bewoner. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

  • Care Watch, een alarm- en monitoringsysteem voor senioren verpakt in een design horloge 
  • Howz, een app die het gebruik van elektrische apparaten meet of 
  • Track4Care, een systeem voor dwaaldetectie van ouderen met dementie 

Trend 3: Preventie door eigen devices

Een belangrijke ontwikkeling binnen de gezondheidszorg is de verschuiving van focus. Preventie geniet steeds vaker de voorkeur boven genezen. Doordat vrijwel iedereen de beschikking heeft over een smartphone wordt dat ook steeds eenvoudiger te realiseren met eigen apparaten. 

De stappenteller loopt namelijk op de achtergrond altijd met ons mee, we analyseren onze slaap en onze hartslag en mediteren begeleid door een app. De metingen en diagnoses vinden daardoor steeds vaker plaats op een andere plaats dan bij het ziekenhuis of de huisarts: onze telefoon en andere slimme apparatuur geeft ons aanbevelingen om onze leefstijl te verbeteren

Dat deze trend ook door zorgprofessionals succesvol kan worden ingezet, bewijst Livv: een app waarmee patiënten met een hartritmestoornis, hartfilmpjes door een medisch specialist kunnen laten beoordelen. De filmpjes worden thuis gemaakt en daarna doorgestuurd naar het medisch callcenter, waar cardiologen en verplegend personeel direct advies kunnen geven.

Trend 4: Robotica

Een andere belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg is robotica als zorginnovatie. Waar velen direct zullen denken aan tilrobots in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeginstellingen, zijn de mogelijkheden voor robotica in de zorg de laatste jaren behoorlijk toegenomen. 

Er zijn bijvoorbeeld robotarmen ontwikkeld die patiënten kunnen helpen met eten, maar ook robots die gesprekken kunnen voeren en zo patiënten gezelschap kunnen houden. Of zorgrobots die patiënten motiveren en activeren om meer te bewegen. Dit biedt aan de ene kant kansen om senioren langer zelfstandig te laten wonen. Aan de andere kant kunnen deze robots ook in ziekenhuizen en zorginstellingen het personeel ontlasten in de dagelijkse zorgverlening. 

Trend 5: Big Data en AI

Bovenstaande ontwikkelingen in de gezondheidszorg hebben één ding met elkaar gemeen: ieder van hen vraagt om een verbinding met internet. Daardoor ontstaat er steeds meer zorgdata. Slimme software is in staat deze ongestructureerde data te structureren en daardoor kunnen er vernieuwende, betere én kostenbesparende inzichten ontstaan.

Artificial Intelligence (AI) is nauw verweven met Big Data. AI helpt namelijk die enorme hoeveelheid data om te zetten in informatie. Daarmee kunnen niet alleen ingewikkelde problemen worden opgelost, het helpt artsen bijvoorbeeld ook bij het stellen van de juiste diagnose

Uitgangspunten daarbij zijn vaak systemen en algoritmes die redeneren vanuit de kennis van menselijke experts. Door meer informatie van gebruikers te verzamelen en deze te analyseren worden de uitkomsten en diagnoses steeds betrouwbaarder

Trend 6: Security en privacy

Domotica, robotica, apps en AI: ieder van hen vraagt om een werkende internetverbinding. Daarmee worden ook veiligheid en privacy steeds belangrijkere en gevoeligere onderwerpen. Apparaten die verbonden zijn met het internet kunnen namelijk gehackt worden. Hoe verzorg je de beveiliging van deze data en hoe voorkom je datalekken? 

Maar zelfs wanneer de bezorgdheid voor hacks bij jullie niet speelt, is privacy een belangrijk vraagstuk binnen de innovatie in de zorg. Want hoe ga je om met al die persoonlijke gegevens? Waar sla je jouw data op? Welke clouddiensten kun je gebruiken en wie kan deze data benaderen of uitlezen? 

Doordat patiënten ook steeds vaker hun data delen met Apple, Amazon en Google zijn deze vraagstukken niet eenvoudig te beantwoorden en vraagt dit zeker binnen de zorg om een voorzichtige aanpak en heldere regelgeving. Die regels worden natuurlijk deels opgelegd door de overheid, maar als organisatie zul je er zelf op toe moeten zien dat je voldoet aan deze wetten en je de veiligheid en privacy van je patiënten borgt. 

Trend 7: Generatie Z 

Generatie Z, geboren na 2000, betreedt de werkvloer. Ook in de zorg. Waar veel oudere zorgprofessionals hun werk als hun roeping zien, is dat voor generatie Z niet anders. Sterker nog: als een bedrijf niet bij kan dragen aan een duurzame toekomst verliest deze generatie al snel de interesse. Maar ook zelf willen ze echt toegevoegde waarde bieden in hun dagelijks bestaan. En doordat zij échte digital natives zijn, die geboren werden met een smartphone in de hand, kennen zij de mogelijkheden van digitalisering als geen ander. 

Daarom kan generatie Z gezien worden als dé drijvende kracht achter innovatie in de zorg. Zij hebben gevoel bij de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden voor de zorg en willen mensen graag helpen, beter maken en lijden verlichten

Digital natives in de ontwikkeling van de gezondheidszorg

De innovaties in de zorg volgen elkaar in razendsnel tempo op. En hoewel slechts 10% van alle innovaties het ‘haalt’, is niets doen geen optie meer als we zorg duurzaam aan willen bieden. De Digital Natives van Breinstein kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren

Wil je de mogelijkheden voor jouw zorginstelling verkennen? Neem dan contact met ons op!

;