Sollicitanten checken op social media

Je herkent het wel, je hebt gesolliciteerd bij een organisatie en ziet vervolgens dat allerlei personen een bezoek brengen aan jouw LinkedIn pagina. Het komt regelmatig al dan niet vaak voor dat werkgevers hun sollicitanten checken alvorens ze op gesprek mogen komen. Naast LinkedIn, neemt een werkgever ook graag een kijkje op Facebook, Instagram en Twitter van sollicitanten. Maar mogen werkgevers hun kandidaten zomaar checken via social media? Het antwoord is: nee.

In dit blog ga ik meer vertellen over de eisen waaraan moet worden voldaan om te screenen,  het afschermen van je social media en de controle van de toezichthouder op werkgevers.

Vereisten voor het screenen van sollicitanten

Het screenen van medewerkers heeft in de meeste gevallen een (grote) impact op de privacy van kandidaten en daarom zijn er een aantal vereisten opgesteld waaraan voldaan dient te worden. Het gaat hierbij om de onderstaande vereisten:

  • Gerechtvaardigd belang

In het geval van een sollicitatie is dit belang dat de werkgever erop moeten kunnen vertrouwen dat zijn (toekomstig) personeel integer en betrouwbaar is.

  • Noodzakelijkheid

Is het noodzakelijk of is het mogelijk om hetzelfde doel te realiseren met een minder ingrijpende maatregel? Indien een ander minder toereikend is, dan wordt er voldaan aan dit beginsel.

  • Proportioneel

Niet meer gegevens verzamelt of onthult dan nodig is voor het doel.

  • Overige voorwaarden

Bij een screening worden gegevens van kandidaten verwerkt. Daarom moet er worden voldaan aan de wet- en regelgeving omtrent privacy. Tot 25 mei 2018 is dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei wordt dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Afschermen van je social media

Wanneer je solliciteert – maar ook in het algemeen – is het belangrijk om na te denken over wat je zichtbaar wilt maken en voor wie. Naast de controle over je eigen foto’s, heb je bijvoorbeeld via Facebook ook steeds beter in de hand welke foto’s en berichten er wel of niet op je tijdlijn verschijnen en waar je wel of niet in getagd wilt worden. Belangrijk hierbij is wel om te weten wat je doet. Facebook gebruikers hebben bijvoorbeeld de optie om informatie inzichtelijk te maken voor ‘vrienden van vrienden’. Heel veel mensen denken dat dit voor een kleine groep gebruikers dan zichtbaar is, dat is absoluut niet het geval. Een voorbeeld ter verduidelijking: ik heb in totaal 300 vrienden op Facebook. Deze vrienden hebben ook allemaal 300 vrienden. Ik maak de informatie die vrienden van vrienden kunnen zien, op dit moment inzichtelijk voor 90.000 mensen. Grote kans dat er een werknemer van het bedrijf waar je solliciteert, zich onder die 90.000 mensen bevindt.

socialmedia-sollicitanten

Controle van Autoriteit Persoonsgegevens op de screening

Gezien het openbare karakter van social media is het lastig te controleren wanneer een organisatie de wet overtreedt. Het bekijken van social media is tegenwoordig volstrekt normaal en je kunt je enkel ontdoen van controle door je instellingen aan te passen of geen gebruik te maken van social media. Het vragen van toestemming aan de kandidaat wordt tenietgedaan door de werkelijkheid. De manier waarop de toezichthouder controle wilt uitoefenen is niet duidelijk. Naar mijn mening is het simpelweg niet realistisch om dingen te verbieden indien er geen sprake lijkt te zijn van een goede controle.

;