Hackathon

Ik deed mee aan een hackathon!

Ik werd twee weken geleden gevraagd om deel te nemen aan een hackathon. De eerste vraag die bij mij opkwam was, moet ik daarvoor kunnen hacken? Want dat kan ik dus niet! Maar al gauw werd duidelijk wat het inhield en heb ik een geweldige ervaring opgedaan. In mijn blog vertel ik wat een hackathon precies inhoudt en wat ik ervaren heb tijdens de hackathon waaraan ik deelnam.

Wat is een hackathon?

Tijdens een hackathon is het dus niet de bedoeling dat je dagen achter elkaar aan het hacken bent en probeert het beveiligingssysteem van een bedrijf binnen te dringen. Maar het heeft wel dezelfde intentie. Het is een evenement waarin je binnen een vastgesteld aantal uur intens gaat werken aan een oplossing van een probleem. Je werkt in multidisciplinaire teams en probeert in een ‘pressure cooker’ omgeving een concept te ontwikkelen. Het achterliggende idee is dat de opdrachtgever zo binnen korte tijd veel innovatieve ideeën binnen haalt.

Wat hield deze hackathon in?

De hackathon waaraan ik deelnam was georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Dit ging in samenwerking met de gemeente Den Haag, Rotterdam en Eindhoven en de Rijksoverheid. Het onderwerp was de Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel die naar verwachting in 2019 ingaat. De gezette tijd voor deze hackathon was 36 uur.

De opdracht:

  1. Help Amsterdammers bij het digitaal zoeken en vinden van informatie over wat wel en wat niet mag in de openbare ruimte.
  2. Help Amsterdammers beter en tijdig hun belangen af te stemmen.

Wat is mijn ervaring?

Vanuit bovenstaande opdracht is ons team aan de slag gegaan. Aangezien ik nog niet veel kennis had over de omgevingswet, was het erg fijn om te ontdekken dat twee teamgenoten dat wel hadden. Zij hebben een achtergrond in planologie en hierdoor konden wij goed in kaart brengen hoe de huidige situatie eruit zag.

Vanuit dit overzicht zijn we gaan brainstormen. Al gauw liepen we vast. Lang niet iedereen was gewend te brainstormen en bleef bij het eerste idee hangen. Daarom zijn we een rustige en inspirerende plek gaan opzoeken, hebben we een groot vel papier gepakt en een hele stapel post-its meegenomen. Vanuit een overkoepelend onderwerp zijn we opnieuw begonnen. En door constant aan te moedigen dat alle ideeën goed zijn, hoe gek ze ook klinken, kregen we nu wel heel wat ideeën op papier.

Hierna gingen we de divergente fase in van de brainstorm. We clusterden onze ideeën en kwamen er al snel achter dat de ideeën in tweeën te delen waren. Vanuit deze twee clusters zijn we ons concept gaan opzetten. We hebben ons gericht op inspireren in het voortraject, de knelpunten al eerder in kaart te brengen en draagvlak te creëren.

De tweede dag hebben we vooral ons prototype gemaakt en de pitch geschreven. Halverwege de dag kwam een deel van de jury langs om ons prototype te bekijken. We kregen 10 minuten om dit te laten zien en ons concept toe te lichten. Vervolgens gingen we ons voorbereiden op de pitch van 2 minuten. Nadat 12 teams gepitcht hadden, werd bekend gemaakt wie gewonnen had. En… we zijn tweede geworden met ons team!

Vervolgstappen

Met deze tweede plek mogen we 5 oktober ons prototype toelichten bij een DataLab. Verder mogen we in november ons prototype presenteren in de Kopgroep Omgevingswet Amsterdam. Nog een mooi vervolg dus en een hele mooie leerervaring!

;