De gevaren van processen

processen

ASL, ITIL en BiSL: dit zijn de drie standaard raamwerken voor ICT in het publieke domein. Informatievoorziening speelt bij veel organisaties een essentiële rol in de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Processen en frameworks worden door veel managers gezien als dé oplossing om met de sterk veranderende omgevingen om te gaan. Bij een verkeerde manier van procesimplementatie, kan het echter destructief zijn voor organisatiedoelen. In deze blog lees je over de gevaren die dreigen als organisaties doorslaan in processen.

BiSL

Deze week heb ik een BiSL-certificaat gehaald. BiSL is een framework voor Business Informatiemanagement, de kant van informatiemanagement die zich richt op de gebruikersorganisatie. Onder BiSL wordt de hele keten van functioneel beheerders, systeemeigenaren, proceseigenaren, contract- en informatiemanagers bedoeld.

Processen als oplossing

De wereld is aan het veranderen. Door technologische ontwikkelingen veranderen ook publieke sectoren sneller dan ooit. Om te overleven, moeten organisaties meegaan in deze veranderingen. Uitdagingen voor organisaties zijn het loslaten van manieren van denken; er moeten andere manieren van denken worden ontwikkeld. Organisaties proberen met deze onzekere tijden te dealen door de drie beproefde raamwerken in te voeren.

Gevaren van processen

Het gevaar is echter dat je als organisatie doorslaat in processen. Als deze niet goed zijn geïmplementeerd, kan een organisatie stug worden. Erger nog, organisatiedoelen kunnen worden gebaseerd op de uitkomst van het proces, in plaats van de daadwerkelijke resultaten die de organisatie levert. Daarnaast is niet elke situatie te vangen in een proces.

Niet alles is voorspelbaar en volledig beheersbaar. Frameworks zijn een handige leidraad om sturing te geven aan processen binnen het domein van informatiemanagement. De echte kracht ligt hem echter in het kunnen afwijken van deze leidraad in bijzondere situaties. Zo ben je als organisatie veerkrachtig en kun je al die veranderingen met gemak aan!

;