Functioneel beheerder en applicatiebeheer binnen informatiemanagement

functioneel-beheerder-en-applicatiebeheerder

In de wereld van informatievoorziening en automatisering wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van beheer. Bijvoorbeeld onder andere de functioneel beheerder en applicatiebeheer. Maar wat houden deze twee vormen in en hoe zijn ze afhankelijk van elkaar binnen informatiemanagement?

Functioneel beheer, ook wel Business Informatiemanagement genoemd, vormt de vraagkant van informatievoorziening. Functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het ondersteunen bij het gebruik van de informatievoorziening. En daarnaast voor het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. De functioneel beheerder draagt zorg voor de continuïteit van de systemen en vervult een ondersteunende rol ten aanzien van de gebruikers. In die zin vormt functioneel beheer de verbinding tussen ICT en de bedrijfsvoering.

 Applicatiebeheer houdt zich bezig met het beheer en het onderhoud van applicaties en gegevens en betreft dus zowel beheer- als onderhoudsactiviteiten. De applicatiebeheerder past applicaties aan naar aanleiding van veranderende functionele of technische eisen van gebruikers. Het omvat technieken en procedures die essentieel zijn voor de optimale werking en efficiëntie van een specifieke applicatie voor de gebruikers en de ICT-infrastructuur.

Raakvlak tussen functioneel beheerder en applicatiebeheer

Bij functioneel beheer komen de soft-skills meer naar voren: het presenteren, het overtuigen van mensen, vergaderingen leiden en documentatie vastleggen. Terwijl het werk van een applicatiebeheerder veel technischer is; een applicatiebeheerder moet kunnen programmeren en overzichten kunnen bouwen. Functioneel beheer is gebruikersgericht en functioneert als tussenpersoon tussen gebruikers enerzijds en applicatiebeheer en technisch beheer anderzijds. Om deze reden wordt van functioneel beheer zowel deskundigheid verwacht van de bedrijfsprocessen, als van de werkwijze van de gebruikers van de informatiesystemen. De functioneel beheerder en applicatiebeheerder zijn dus enigszins afhankelijk van elkaar.

 

;