eHealth: Welke vaardigheden zijn er nog nodig?

ehealth-in-de-zorg

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vraagt  om  meer inspanning van de zorgprofessional. Wat heel logisch klinkt is dat hier nieuwe digitale vaardigheden voor nodig zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat de digitale vaardigheden van een zorgprofessional naar een hoger niveau wordt getild?

eHealth implementatie

eHealth is niet meer weg te denken uit de zorg. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel functionele problemen zijn in het gebruik van eHealth, zo ook onder zorgprofessionals. Veel zorgprofessionals hebben zorgen over hun digitale kennis en hun digitale vaardigheden. Zij ervaren naast de functionele ondersteuning ook een gebrek aan technische ondersteuning. Managers in de zorg vinden vaak dat hun medewerkers onvoldoende ICT-competenties bezitten, terwijl ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgers juist meer betrokken wil worden bij vernieuwingen met eHealth. Een eHealth-toepassing zal niet slagen als hij ‘over de muur wordt gegooid’. De behoeftes ophalen van de zorgprofessional is hierbij heel belangrijk.

eHealth-zorg-blog

Digitale vaardigheden verwikkeld in de zorg

Digitale vaardigheden gaan verder dan alleen het kunnen werken met bepaalde systemen en devices. De vaardigheden zijn verweven met de zorginhoudelijke competenties van de professionals. Ze bestaan uit de volgende vaardigheden:

  • Bedieningsvaardigheden: weten welke functies de eHealth-applicatie biedt en hoe deze te bedienen is
  • Informatievaardigheden: weten waar informatie te vinden is en die beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
  • Didactische vaardigheden: uitleg geven aan patiënten, mantelzorgers en collega’s over eHealth-applicaties en waartoe deze dienen
  • Communicatieve vaardigheden: kennis van de geschreven en ongeschreven regels en van de risico’s van communiceren via eHealth-toepassingen
  • Veilig omgaan met eHealth: veilig vastleggen van gegevens, omgang met privacy en de beveiliging van gegevens
  • Gegevensuitwisseling in de keten: integratie van digitale en niet-digitale overdracht, nauwkeurig, begrijpelijk en eenduidig rapporteren en misverstanden voorkomen (bron: De Vries & Gielen 2016)

Kortom, zorgprofessionals hebben zeker behoefte aan verbetering van digitale vaardigheden.

 

Ieke Bakker, trainee informatiemanagement

;