Databasebeheer in de breedste zin van het woord

Mijn eerste opdracht als trainee informatie- & verandermanagement was bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé beroepsvereniging ván en vóór fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van bijna 19.000 aangesloten fysiotherapeuten en daarmee de beroepsgroep in het algemeen.

Mijn rol als trainee

Ik was onder andere aangesloten bij het projectteam Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). In de LDF kan alle data worden geplaatst die door de beroepsgroep wordt verzameld. Bijvoorbeeld vanuit het elektronisch patiëntendossier (automatische koppeling door EPD-software). Data uit de LDF zijn alleen beschikbaar voor het KNGF en haar leden. Het KNGF faciliteert een dashboard waarin fysiotherapeuten hun werk kunnen monitoren. De data die binnen dit dashboard zichtbaar is komt vanuit het LDF.

Tijdens mijn opdracht bij het KNGF hield ik me bezig met databasebeheer in de breedste zin van het woord. Dagelijks zorgde ik ervoor dat het dashboard dat het KNGF aanbiedt zo goed mogelijk gebruikt kon worden door de fysiotherapie praktijken. Ik was verantwoordelijk voor de gebruikersondersteuning waardoor gebruikers in staat worden gesteld het dashboard op een zo goed mogelijke manier voor hun praktijk in te kunnen zetten. Daarbij dacht ik mee over de doorontwikkeling binnen dit systeem vanuit het perspectief gebruikersondersteuning. Met behulp van een functioneel ontwerp bracht ik in kaart welke impact deze verandering heeft op het systeem en hoe informatiestromen beter kunnen functioneren.

Samenwerking

Om mijn werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren werkte ik nauw samen met de functioneel beheerder. Daarnaast was de hele wereld van de fysiotherapie geheel onbekend voor mij. Door samenwerking met collega’s die uit het vakgebied kwamen en zich bezighielden met onder andere beleidsvorming leerde ik elke dag weer wat nieuws hierover.

Het KNGF werkt samen met verschillende partijen voor het database beheer en de visualisatie hiervan. Er werd wekelijks geschakeld met deze partijen om elkaar op de hoogte te houden van de actualiteiten. Hun advies en kennis was erg waardevol voor het proces en daarnaast ook erg leerzaam voor mij.

Mijn eerste opdracht als trainee zat vol uitdagingen en mogelijkheden. Het is van belang dat je zelf initiatief neemt hierin en laat zien dat je wilt leren. Je kunt veel meer dan je denkt!

;