Cybercrime: hoe veilig ben jij?

blog-cybercrime

De media aandacht voor het fenomeen cybercrime is het afgelopen jaar toegenomen. Mede door een aantal ingrijpende gebeurtenissen op dit gebied. Cybercrime vormt een grote dreiging voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar ook thuis krijgen we er steeds meer mee te maken. Uit een rapport van Deloite over cyberveiligheid van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid, blijkt dat de schade van cybercrime de Nederlandse economie jaarlijks zo’n 10 miljard euro kost. Uit statistieken van de politie blijkt dat in 2017 bijna tweeduizend Nederlanders slachtoffer zijn geworden van oplichters die zich voordeden als Microsoft medewerkers. De slachtoffers werden opgelicht voor een totaal bedrag van 7 miljoen euro. De schade loopt in sommige individuele gevallen op tot tien duizenden euro’s. Hoe zit het eigenlijk met de bewustwording van de gemiddelde Nederlander?

blog-cybercrime

Bewustwording omtrent cybercrime

Zo’n vijf jaar geleden is het NCTV met een aantal partners de campagne Alert Online gestart. Het doel is om de bewustwording van mensen op het gebied van cyber security te verhogen en online bewust gedrag te laten integreren in de levensstijl van mensen en organisaties. Jaarlijks wordt er een groot onderzoek uitgevoerd naar de ‘cyber awareness’ en de ‘cyber skills’ van de Nederlandse bevolking.

Uit het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd, bleek dat mensen zich over het algemeen weinig zorgen maken over hun digitale veiligheid. Dat dit vooral ligt aan de inschatting van de impact die cybercrime kan hebben. De kans op schade als gevolg van alle vormen van cybercrime, wordt gemiddeld lager dan 15% geschat. Daarnaast denkt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat zij goed, zeer goed of zelfs uitstekend om kunnen gaan met potentieel gevaarlijke situaties. Opmerkelijk.

Dreigingen

Deze inschatting komt, volgens het onderzoek, voort uit het feit dat veel Nederlanders vooral risico denken te lopen door e-mails met hyperlinks of een besmette bijlage, iets wat de laatste jaren steeds meer besproken is. Als gevolg hiervan ontstaat een blinde vlek voor nieuwe gevaren zoals social engineering, keyloggers, openbare wifi netwerken, etc. Dit blijkt wel uit het eerder genoemde voorbeeld waar oplichters zich voordoen als medewerkers van Microsoft. Dit is een voorbeeld van social engineering.

Door de groeiende media aandacht voor verschillende vormen van cybercrime en recente gebeurtenissen die het nieuws hebben gehaald, zullen termen als phising en ransomware voor veel mensen niet meer onbekend zijn. Dit blijkt wel uit bovenstaande bevinding uit het onderzoek. Tegenwoordig weten veel mensen wat phising is. Maar tegelijkertijd worden de mails steeds professioneler (zie eerder geplaatst bericht over test consumentenbond) en kwaadwillende creatiever in het vinden en ontwikkelen van nieuwe manieren. De 3 genoemde dreigingen uit de vorige alinea kunnen toegevoegd worden aan een lange lijst met dreigingen, waarvan de gemiddelde Nederlander nog weinig of zelfs helemaal niets van gehoord heeft. Laat staan de kennis heeft om zichzelf hiertegen te beschermen.

Alert zijn voor cybercrime

Ik ben benieuwd wat 2018 ons gaat brengen op het gebied van cybercrime en cyber security. Zowel privé als zakelijk is er in ieder geval nog genoeg te doen op het gebied van bewustwording. Ik ben blij met de groeiende media aandacht en campagnes als Alert Online, die er op gericht zijn om de niets vermoedende Nederlander op de hoogte te brengen van de gevaren van cybercrime. Even niet alert zijn of een onveilig wachtwoord en je kan het slachtoffer worden, soms pas maanden of jaren later. Iedereen kent tegenwoordig wel een collega, familielid of vriend die er mee te maken heeft gehad. Het kan zelfs de beste overkomen, want een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Hoe veilig ben jij online? Doe de hier de test.

;