Business Analytics versus Business Intelligence: wat is het verschil?

Business-Intelligence

Een van de door trainee.nl aangeboden traineeships, is het traineeship Business Analytics & Data Science. De kern van dit traineeship is om data science te gebruiken en organisaties inzichten te geven en te innoveren met behulp van data. In het werkveld wordt Business Analytics (BA) vaak Business Intelligence (BI) genoemd. Er zijn veel woorden die in de wereld van BI rondgeslingerd worden. Het is gemakkelijk te verdwalen in een wervelwind van interpretaties. BI is bijvoorbeeld één term die verschillende dingen kan betekenen voor verschillende mensen, afhankelijk van hun focus en hun perspectief. Waar verschillen de termen BI en BA in en kunnen deze wel over één kam geschoren worden? Zijn ze niet hetzelfde? Of beschrijven ze misschien tegengestelde processen?

Business Intelligence (BI)

BI is gedefinieerd als het vermogen van een organisatie om al zijn processen en capaciteiten te benutten en deze vervolgens om te zetten in kennis, waardoor uiteindelijk de juiste informatie voor de juiste mensen wordt verkregen, op het juiste moment, via het juiste kanaal1. BI is gericht op het creëren van operationele efficiëntie door toegang te bieden tot realtime gegevens. Gegevens waarmee werknemers hun functies op de meest efficiënte manier kunnen uitvoeren. BI omvat ook analyses van historische gegevens uit meerdere bronnen die een gefundeerde besluitvorming mogelijk maken, evenals probleemidentificatie en -oplossing2.

Business Analytics (BA)

BA kan worden gezien als een kruising van verschillende disciplines. waarvan operations research, machine learning en informatiesystemen van bijzonder belang zijn3.  BA heeft betrekking op de verkenning van historische gegevens van veel bronsystemen door middel van statistische analyse, kwantitatieve analyse, datamining, voorspellende modellering en andere technologieën en technieken om trends te identificeren en de informatie te begrijpen die bedrijfsverandering kan stimuleren en succesvolle zakelijke praktijken kan ondersteunen.

Verschillen tussen BA en BI

Er zijn een paar verschillen tussen BI en BA. BI kan in wezen worden gezien als een zelfstandig naamwoord. In zoverre dat het een overkoepelende term is van de algehele reikwijdte van het verzamelen, opslaan, analyseren en rapporteren van inzichten in de productiviteit van de organisatie. Het geeft daarmee inzicht in de huidige situatie van het bedrijf in een beschrijvende vorm.  BA daarentegen is meer een werkwoord of een handeling om inzichten te ontdekken met behulp van statistische gereedschappen. BA richt zich op trends en de toekomst en heeft daarmee meer predictieve waarde. Over het algemeen houdt BI zich meer bezig met de ‘wat’ en het ‘hoe’ dan met het ‘waarom’4. BI is belangrijk om uw besluitvorming te verbeteren op basis van resultaten uit het verleden, terwijl BA u helpen vooruit te komen en te begrijpen wat er mogelijk gaat gebeuren

Welke is de beste?

Beide benaderingen zijn waardevol, alleen op verschillende manieren. Het is belangrijk om te weten of organisaties op een bepaald moment meer behoefte heeft aan beschrijvende analyse, voorspellende analyse of beide voordat er in geïnvesteerd wordt. Het is natuurlijk geweldig om een manier te hebben om voorspellingen over toekomstige groei te genereren. Maar als je niet kunt inzoomen op de onderliggende data om de basis voor deze voorspellingen te begrijpen, kun je beperkt zijn in je bedrijfsplanning.

Is er wel een verschil tussen Business Analytics en Business Intelligence?

Er zijn mensen die zeggen dat het onderscheid nu zinloos is geworden. Er is geen echt verschil tussen de twee – of als het er is, is het niet de moeite waard om op te letten. Er wordt ook gezegd dat BA een onderdeel van BI is.  Als het allemaal maar semantiek is, waarom doet dit verschil er dan toe? De voornaamste rede is omdat organisaties er op een gegeven moment achter komen in welke technologieën, tools en ze moeten investeren om de gewenste inzichten te krijgen. Het gaat er in essentie niet om welke naam het beestje krijgt, maar waar de organisatie in haar volwassenheid aan toe is en wat haar wens is.

Wil je ook aan de slag met Business Analytics en data science? Bekijk ons traineeship of onze vacatures!

;