Digitale transformatie

Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Zeker op het gebied van digitalisering gaan de ontwikkelingen rap. Denk aan de opkomst van het internet, de smartphone, maar ook aan bezorgservices, social media en het verzamelen van big data. Daarnaast zijn er ook recentere digitale ontwikkelingen zoals blockchain en de bitcoin. Maar wat voor impact hebben deze ontwikkelingen op de mens, het bedrijf en de maatschappij? En wat betekent eigenlijk die ‘digitale transformatie?’

Definitie digitale transformatie

De definitie van digitale transformatie luidt als volgt:

“Digitale transformatie is de diepgaande en versnellende transformatie van zakelijke activiteiten, processen, competenties en bedrijfsmodellen om de wijzigingen en opportuniteiten die worden veroorzaakt door – het gebruik van – digitale technologieën, evenals hun impact doorheen de maatschappij, te kunnen aanwenden op een strategische en geprioriteerde manier.”

Bij digitale transformatie draait het dus eigenlijk om zo klantgericht, efficiënt en effectief mogelijk te zijn met deze digitale veranderingen als uitgangspunt. Op die manier kunnen bedrijven en andere instanties beter op toekomstige veranderingen en vernieuwingen anticiperen. Het gaat daarbij om veel meer dan alleen digitaliseren. Het digitaliseren van een slecht proces, blijft immers een slecht proces.

Verdere impact van digitale transformatie

Inmiddels vinden we het internet ‘normaal’. Daar wordt mee bedoeld dat men het in Nederland normaal vindt om overal gebruik te kunnen maken van het internet. Daarnaast vinden mensen het ook steeds normaler om hun pakketjes op tijd binnen te krijgen en verwachten zij meteen geholpen te worden door de klantenservice van een bedrijf of instantie. Hierdoor is een kloof ontstaan tussen het verwachtingspatroon van de ‘klant’ en de mate waarin een bedrijf of instantie deze verwachting waar kan maken. Daarnaast worden klanten ook steeds mondiger, wat kan leiden tot reputatieschade. Zo kan een klacht op de Facebookpagina, Twitteraccount of website grote gevolgen hebben voor de desbetreffende organisatie. Daardoor ligt er veel macht bij de klant, daar waar vroeger de macht bij de leverancier lag.

Succesfactoren en noodzaak digitale transformatie

Voor succesvolle digitale transformatie zijn er een aantal randvoorwaarden:

  1. Duidelijke noodzaak met focus op interne communicatie
  2. Techniek implementeren
  3. Manier van werken aanpassen

Duidelijke noodzaak

Duidelijke noodzaak begint bij commitment vanuit het bestuur of de directie. Zonder deze commitment zal er weinig tot geen steun zijn vanuit de top, waardoor de kans van slagen klein wordt. Een grote valkuil voor het creëren van een duidelijke noodzaak is de interne communicatie. Door gebrek aan interne communicatie is het vaak alleen voor de directie duidelijk wat de noodzaak is. Dit terwijl de digitale transformatie een grote impact kan hebben op de werkvloer.

Techniek implementeren

Daarbij is het belangrijk eerst gebruik te maken van de technologie en daarna pas te kijken waar de technologie voor ingezet kan worden.

Manier van werken aanpassen

Digitale transformatie is voornamelijk mensenwerk. Het heeft namelijk impact op de processen en manier van werken van werknemers. Daarom is change management essentieel. Op die manier kunnen processen geleidelijk aangepast worden aan de nieuw geïmplementeerde technologie.

Kortom digitale transformatie is veel meer dan alleen digitalisering. Het gaat om alle veranderingen daar omheen en de impact die dat heeft op organisaties. Zo voelt elke industrie de impact van digitale transformatie, omdat klanten en concurrenten niet willen en zullen wachten tot jouw organisatie zover is!

;