Betrokkenheid als instrument voor groei

betrokkenheid

Betrokkenheid en ontplooiing  

Om het potentieel van een organisatie maximaal te ontplooien, is het belangrijk dat de medewerkers op de werkvloer elke dag het beste uit zichzelf halen. Motivatie en betrokkenheid van de medewerkers spelen hierbij een sleutelrol. In de moderne visies over het verder vergroten van de betrokkenheid van werknemers wordt vaak gesproken over de term binden en boeien. Hierbij blijkt inspelen op de waarden en drijfveren van de medewerkers het meest effectief. Deze factoren hebben de meeste invloed op motivatie en daarmee de inzet waarmee mensen het nastreven om het beste uit henzelf te halen. Dit zie je terug op de werkvloer.  

Doelen en motivatie 

Over het algemeen willen we allemaal graag onderdeel zijn van een groep en willen we onszelf ook verder ontwikkelen. Verder is het vooral belangrijk dat we betekenis vinden in wat we doen. Dit laat zien dat het belangrijk is dat er een match is tussen, aan de ene kant de bedrijfscultuur en de doelen van een bedrijf en aan de andere kant de waarden en behoeften van werknemers.

Betrokkenheid bij de bedrijfscultuur is bepalend

De bedrijfscultuur wordt door ervaren verandermanager Richard Barrett simpel gezegd samengevat als “de manier waarop dingen binnen een bedrijf gaan” en komt voort uit de waarden van de leidinggevende en tradities binnen een bedrijf. Als de werkgever en de medewerkers samen achter dezelfde doelen staan, en als er een match is in de manier waarop zij naar deze doelen toe werken, kunnen zij een sterk team vormen en elkaar naar een hoger niveau tillen! 

Communicatie en afstemming 

Een van de beste middelen om tot een goede afstemming te komen, is gestructureerde, open en eerlijke communicatie tussen werkgever en werknemer. Op het gebied van zelfontwikkeling zorgt een open communicatie ervoor dat de werkgever goed op de hoogte is van de doelen en behoeftes van de medewerker, zodat deze positief geprikkeld kan worden zijn doelen te halen. Open communicatie heeft verder het voordeel dat medewerkers zich gezien voelen en ervaren dat zij vertrouwd worden door hun werkgever. Dit zorgt ervoor dat zij dit vertrouwen ook teruggeven en een nog meer open houding aan zullen nemen op het werk.

Ruimte voor zelfontplooing

Daarnaast is ruimte voor zelfontplooiing van de medewerkers een effectieve manier om ervoor te zorgen dat zij het beste uit het zichzelf te laten halen op de werkvloer. Hoewel zelfontwikkelingsplannen niet altijd de beste naam lijken te hebben blijkt bijvoorbeeld een grote meerderheid van de werknemers hiervoor open te staan wanneer zij ruimte krijgen dit plan zelf vorm te geven! Bij een sterke onderlinge afstemming en met ruimte voor zelfontwikkeling, blijven medewerkers geboeid en krijgt de werkgever hier een medewerker voor terug die nog beter en met nog meer commitment kan bijdragen aan het halen van de doelstellingen. 

;