Files snel verleden tijd met autonoom rijden?

Files zijn één van de grootste irritaties van de moderne maatschappij. Niet veel mensen houden er van om eindeloos naar de achterkant van traagrijdende voorliggers te kijken, terwijl we eigenlijk al comfortabel thuis op de bank zouden kunnen zitten. Zal deze vervelende situatie snel verleden tijd zijn dankzij autonoom rijden?

Welke factoren hebben invloed op autonoom rijden?

De komende jaren laten we steeds meer (semi-)autonome voertuigen los op ons asfalt. De eerste voordelen zijn nu al merkbaar op de snelwegen, maar naarmate artificial intelligence steeds slimmer wordt, zullen autonome voertuigen ook in de drukkere en complexere situaties van de stad goed gebruikt kunnen worden. De snelheid waarmee dit gaat is moeilijk te voorspellen en hangt vooral af van het beleid van overheden, hoe snel we de technologie echt gaan vertrouwen en de snelheid van innovatie.

Hoe staan we er voor met autonoom rijden?

Onze auto’s zullen in stappen worden klaargemaakt voor het volledig autonoom rijden in alle situaties. De eerste paar stappen zijn eigenlijk al genomen in de vorm van een adaptieve cruise controle. Hierbij remt auto op cruise control af als er voor de auto ineens iemand van baan wisselt. Veel auto’s hebben ook al rijstrook assistentie, waarbij de auto zelf zorgt dat hij netjes binnen de lijnen van de rijstrook blijft en de snelheid aanpast als dat nodig is. Hiervoor houdt de auto de omgeving in de gaten met radar, camera’s en andere sensors.
Bij de volgende stappen stuurt de auto ook helemaal zelf en vraagt het steeds minder aandacht en imput van de bestuurder. Bij de laatste stap zal de bestuurder eigenlijk een passagier zijn die alleen maar de bestemming aangeeft, waarna de auto de passagier helemaal zelf op de eindbestemming zal afleveren, ongeacht wat er onderweg gebeurt (afgezien van een aantal extreme situaties natuurlijk).

Slimme steden

Om dit scenario waar te maken moeten niet alleen onze auto’s slimmer worden, maar ook onze steden. Iets wat al op snel tempo en met goede resultaten aan het gebeuren is. In het Amerikaanse Pittsburgh controleren ze bijvoorbeeld sinds 2012 tientallen kruispunten door een ‘adaptief verkeerscontrole systeem’. Camerasystemen houden automatisch de drukte bij en AI zorgt er vervolgens voor dat de verkeerslichten hier goed op reageren. Hierdoor zijn wachttijden bij kruispunten tot 40% afgenomen! In de toekomst zullen auto’s ook met elkaar en met dit soort systemen gaan praten zodat ze nog betere op elkaar afgestemd worden.

Conclusie?

De verwachting is dat files op deze manier een stuk minder worden. Zeker als vrachtwagens, treinen, boten, bruggen en spoorwegovergangen allemaal automatiseren en met elkaar kunnen praten! Een kanttekening hierbij is dat men auto’s, door autonoom rijden ook moeiteloos kan delen. Je roept een auto op via een app waarna de passagier na een simpele instructie op zijn bestemming wordt afgeleverd. Hierdoor zullen er waarschijnlijk ook veel meer auto’s op de weg te vinden zijn, waardoor het ook weer drukker gaat worden. Al met al zal het nog wel even duren voordat files verleden tijd zijn, maar ondertussen zullen we langzamerhand steeds minder onze blik op de saaie eindeloze rij auto’s voor ons hoeven houden. Dat scheelt in ieder geval al een hoop!

;