Agent-based modelling in Bangladesh

Agent_based_modelling

Bangladesh, waar ligt daar ook al weer? Voor mijn vertrek heb ik van verschillende mensen gehoord “veel plezier in Marokko” of “succes met je werk in India”. Blijkbaar is het geen plek die mensen associëren met mijn werk of überhaupt met de juiste geografische locatie. Maar dat deed er niet toe, ik ging naar Bangladesh op dienstreis!

Agent-based modelling

Een aantal maanden voordat we vertrokken ben ik in contact gekomen met een collega die Agent-based modelling (ABM) zou gaan gebruiken als toevoeging aan haar project. Ik ben met deze methode afgestudeerd dus we zijn samen aan de slag gegaan. Agent-based modelling wordt ook wel gerelateerd aan kunstmatige intelligentie. Het is een methode om vanuit onderdelen van een systeem naar trends van het gehele systeem te kijken. Om specifieker te zijn: je simuleert een complex systeem en onderzoekt ‘alle mogelijke uitkomsten’ van dat systeem. ABM kan toegepast worden met bijvoorbeeld gebruik van evolutie-, sociaaleconomische en statistische theorieën. Voor Deltares – het bedrijf waar ik nu aan de slag ben – was het een kans om het sociaaleconomische gat te dichten.

 

Agent-based modelling schematisch afgebeeld

De ‘missing link’

Projecten bij Deltares, een kennisinstituut op gebied van water- en ondergrond, gaan soms ook in op de impact van water of ondergrond op mensen. Vaak gaat dit over studies te maken met risicoberekeningen: hoe veel kost grondverzakking? Hoe veel mensen raken hun huis kwijt als gevolg van een overstroming? Maar ook bij minder heftige scenario’s wordt de sociaaleconomische impact gekwantificeerd. Er mist alleen iets bij deze aanpak; het is een eenrichtingsverkeer.

Daarom hebben wij Agent-based modelling ingezet bij WMKIP, het Water Management Knowledge and Innovation Program in de polders van Bangladesh. En dan bij het onderdeel ‘pumped drainage in Polder 2’. Het probleem is dat er te veel water op de landbouwgrond ligt om de gewassen te planten die de boeren van die polder nodig hebben. Hiervoor, net zoals gebeurt met gemalen voor de Nederlandse polders, wil Deltares het overbodige water wegpompen zodat de boeren weer meer en meer succesvol kunnen oogsten. Voor het originele project wordt de impact hiervan gemeten met een sociaaleconomische vragenlijst die onder 100 boeren wordt afgenomen. Eerst een baseline vragenlijst en het jaar erna – wanneer de pompen hun werk hebben gedaan – een impact vragenlijst. Maar wat voor impact hebben de boeren op die pompen? Welke feedback wordt er gegeven aan het systeem?

ondergelopen landbouwgrondOndergelopen landbouwgrond in Polder 2, Bangladesh

Voorbereiding

Deze vragen hopen wij te beantwoorden met ons model. Voordat we naar Bangladesh vertrokken, hebben we een eerste versie hiervan opgezet. Met kennis van mijn collega en literatuur probeerden we de drijfveren, gedachtegangen en daaruit resulterende acties van de boeren in Polder 2 te doorgronden. Na een aantal iteraties hebben we een model in elkaar gezet wat we konden presenteren aan de geïnteresseerde partijen in Bangladesh. Nu moest ik alleen nog even naar de C&A om wat lange koele broeken en t-shirts te halen.

De reis

En daar gingen we. Van Amsterdam naar Dubai, naar Dhaka. Het was een lange maar interessante vlucht. We kwamen na Dubai al helemaal in de Bangladeshi sfeer door de gezellige chaos en daaruit resulterende stoelendans in het vliegtuig. Meteen de volgende ochtend gingen wij naar Polder 2. Daar zijn we het veld in geweest, hebben we verschillende boeren gesproken, een focusgroep gehouden, de omgeving bekeken, workshops gehouden en nog veel meer wat we in de paar dagen konden proppen. Na het veldwerk zijn we nog een aantal dagen in Dhaka geweest. Daar hebben we aan andere organisaties ons werk gepresenteerd.

boro_rijstVeldwerk; zaailingen voor boro rijst

Reacties op Agent-based modelling

Wat we herhaaldelijk hebben gehoord in Bangladesh, was dat ze nog niet zo veel werken met modellen. De meesten zijn zelfs sceptisch over het gebruik ervan. Maar ons Agent-based modelling was erg positief ontvangen. Het slaat een brug tussen ingenieurs en sociaaleconomen, tussen werkelijkheid en modellen en tussen data en het praktisch gebruik ervan. Bovendien waren de Bangladeshi enthousiast over de discussies die door presentatie van het model ontstonden. Een groot succes dus!

Voor_de_meetingVlak voor het begin van de focusgroep

Data?

Maar wat wordt er precies met data gedaan? De data van de sociaaleconomische vragenlijst wordt gebruikt als input voor het model. In de ideale situatie kunnen wij met deze data simuleren wat er uit de volgende impact vragenlijst gaat komen. We kunnen dan bijvoorbeeld inspelen op verwachtte problemen voordat ze zich voordoen.

Hebben we de mechanismen van het systeem goed genoeg hebben leren kennen in Bangladesh? Dat zal zich later bewijzen. Of moet ik toch nog even terug..

HindiHindi gemeenschap in Polder 2, Bangladesh

 

;