Docent Arie Peters (Bestuursacademie): ‘De wil om kennis op te snuiven is enorm bij Digital Natives’

 Arie Peters is naast docent ook teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Hierdoor weet hij zijn trainingen op het gebied van Milieu, leefomgeving en handhaving altijd te voorzien van interessante praktijkcases. “Ik nodig de young professionals van Breinstein van harte uit om ook met eigen input te komen, want wetgeving an sich is niet het leukste om te leren. Laten we het vooral leuker maken met elkaar!”

Je geeft al zo’n 25 jaar les. Binnenkort ga je ook de young professionals opleiden die bij Breinstein het traineeship Duurzaamheid & Innovatie volgen. Wat vind je zo leuk aan trainer zijn?“Mensen iets nieuws bijbrengen en mijn kennis en kunde overdragen op anderen geeft mij energie. Het leuke aan deze doelgroep, de zogenaamde Digital Natives – de generatie die is opgegroeid in het digitale tijdperk, is dat ze enorm gedreven zijn en heel leergierig. De wil om kennis op te snuiven is enorm. Soms moet ik ze wel een beetje afremmen, ze kunnen af en toe behoorlijk ongeduldig zijn of denken dat ze alles al weten. Maar dat hoort bij deze leeftijd en dat vind ik juist zo leuk aan deze doelgroep.”

Hoe combineer je het lesgeven met je baan als teammanager bij de Omgevingsdienst Brabant Noord?
“Als teammanager bij de omgevingsdienst geef ik leiding aan ongeveer veertig mensen. Het lesgeven zorgt ervoor dat ik scherp blijf. De afwisseling vind ik heerlijk. Door de krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe wetgeving die eraan komt, zoals de Omgevingswet, is de vraag naar docenten op het gebied van openbaar bestuur gigantisch groot. Ik zou zo fulltime aan de slag kunnen als docent, maar ik wil lesgeven graag blijven combineren met een baan in de praktijk. Op die manier kan ik relevante praktijkcases inbrengen in mijn trainingen en kan ik de ervaringen die ik opdoe tijdens het lesgeven ook weer meenemen naar de werkvloer. Ik geef momenteel één tot anderhalve dag per week les en de rest van de week werk ik bij de Omgevingsdienst. Die verhouding vind ik prima.”

Hoe is het contact met Breinstein tot stand gekomen?
“Daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest. Maar ik denk dat ze bij ons hebben aangeklopt omdat de opleider waarvoor ik werk wordt gezien als de opleider van overheidsprofessionals. En bij Duurzaamheid & Innovatie speelt de overheid een essentiële rol. Een flink deel van de young professionals die dit traineeship volgt bij Breinstein gaat werken bij een gemeente, provincie, omgevingsdienst of andere overheidsinstelling. En als dat niet het geval is, krijgen ze vaak te maken met de overheid tijdens transitieprojecten bij opdrachtgevers. Wij willen de gereedschapskist van young professionals graag vullen met handige tools om hun werk beter uit te kunnen voeren. Ik ben gevraagd als docent voor het onderdeel Milieuwet, omdat ik een ervaren docent ben die vaak goede beoordelingen krijgt van cursisten. Dat komt mede doordat ik met één voet in de praktijk sta en dus veel concrete voorbeelden kan geven. Hierdoor kunnen ze de opgedane kennis na afloop beter zelf toepassen op de werkvloer.”

Kan je wat meer vertellen over het gehele opleidingsprogramma dat jullie hebben samengesteld voor het traineeship Duurzaamheid & Innovatie van Breinstein?
Patricia Petri, consultant leren en ontwikkelen: “De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. De overheid heeft een aanjagende rol in de verduurzamingsuitdaging waar Nederland, Europa en de hele wereld voor staat. In ons lesprogramma bij Breinstein leiden we samen met andere opleiders young professionals op, zodat ze hun werk als verbindende schakel tussen partijen en aanjager van innovatie en verandermanagement beter uit kunnen voeren. We leren ze via onze e-learning programma’s alles over: ‘hoe werkt de Gemeente?’, de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), en de Omgevingswet. Nadat de Digital Natives al heel wat digitale kennis hebben opgedaan over deze onderwerpen, gaan zij in inspirerende fysieke lessen aan de slag met de Milieuwet, de energietransitie en krijgen zij handvatten om beleid te maken en te schrijven. Het programma bestaat uit een drietal e-learnings die worden gecomplementeerd met bijbehorende verdiepende fysieke bijeenkomsten. Dit wordt uitgevoerd door een kernteam van meerdere docenten, elk met hun eigen expertise en vooral met een enorme bak aan praktijkervaring. Zo zorgen wij ervoor dat het werkelijke geleerde ook echt toepasbaar wordt in die altijd veranderende en dynamische praktijk.”

Arie, kan je wat meer vertellen over de module die jij verzorgt?
“De module ‘Basis Milieuwet’ bestaat uit vijf lesdagen. Het milieurecht was de afgelopen decennia sterk in beweging en staat zeker ook de laatste jaren met grote regelmaat in de aandacht. Klimaatadaptatie, Pfas, stikstofreductie en circulaire economie zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange reeks van maatschappelijke en politieke thema’s van de afgelopen periode. Het Nederlandse milieurecht wordt sterk beïnvloed door regelgeving vanuit de EU. Omdat milieu alle facetten van ons dagelijks leven raakt, is er sprake van een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving. Alle milieuregelingen gaan op in de veelbesproken Omgevingswet en met name voor het milieurecht wordt het straks echt overzichtelijker en eenvoudiger. De invoering van de Omgevingswet is onlangs wederom uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft vooral te maken met kinderziektes bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Toch proberen wij onze studenten al zo goed mogelijk voor te bereiden op wat komen gaat. De wet biedt in mijn optiek veel perspectief om duurzame initiatieven onder de aandacht te brengen en burgers in een eerder stadium te betrekken.
Ook de handhaving van het milieurecht is sterk in beweging: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), de verdere ontwikkeling van de omgevingsdiensten en de discussie over kwaliteit en de kwaliteitseisen hebben direct effect op de handhavingsorganisatie en -aanpak. Deze training geeft je een actueel overzicht van de hoofdlijnen van het milieurecht. We blikken vooruit naar de toekomst en bieden de young professionals concrete handvatten voor het toepassen van de wetgeving op de eigen werkvloer.”

Hebben Digital Natives in jouw ogen voldoende belangstelling voor thema’s als duurzaamheid, milieu en vitaliteit?
“Zeker wel. Ik merk juist dat dit de huidige generatie enorm bezighoudt. Het gaat namelijk om hún toekomst. Ze willen vaak een baan met zingeving en maken zich graag maatschappelijk nuttig. Deze generatie kan andere generaties op sleeptouw nemen en de nodige veranderingen bewerkstelligen. Ze zijn ook meer geneigd dan voorgaande generaties om te kijken wat er straks nog wel kan, in plaats van te focussen op wat er straks niet meer kan. Het zijn stuk voor stuk ambitieuze verbinders die beschikken over een gezonde dosis flexibiliteit. Dat vind ik hoopgevend en prettig om te zien!”

;

Klaar voor de volgende stap?

Leren en werken zonder studiekosten en mét salaris. In een vakgebied dat toekomst heeft. Waar organisaties staan te springen om jouw digitale talent. Ben jij klaar voor de volgende stap? Let’s bring IT on!

Meer informatie