Visie op verandermanagement

verandermanagement

Het vakgebied informatiemanagement is (nog steeds) stevig in ontwikkeling. Binnen het traineeship bij Breinstein ligt de focus op vier deelgebieden; procesmanagement, verandermanagement, communicatiemanagement en informatiemanagement. Informatiemanagement wordt vaak omschreven als het leggen van de link tussen IT en de business. De andere drie deelgebieden komen daar eigenlijk automatisch bij kijken.

De laatste jaren is het me opgevallen dat organisatieverandering en IT vaak hand in hand gaat (of zouden moeten gaan). De wereld is aan het digitaliseren en dat is binnen organisaties ook terug te vinden. Steeds vaker gaat men op zoek naar digitale oplossingen voor de problemen, uitdagingen en mogelijkheden die er zijn. Er is bijna altijd sprake van een nieuw systeem, een nieuwe digitale werkwijze of een volledig nieuw pakket dat geïmplementeerd wordt. En daarom heeft verandermanagement veel met informatiemanagement te maken.

Traineeship gericht op verandermanagement

Voordat ik begon aan dit traineeship had ik al verschillende ervaringen opgedaan rondom verandermanagement. Vanuit een totaal andere achtergrond heb ik me bezig gehouden met de wijze waarop organisaties bewegen, veranderen en vernieuwen. Tegelijkertijd is me al vaker opgevallen dat de wereld waarin wij leven steeds digitaler wordt. Het is steeds normaler om overal met je smartphone online te zijn.

Ik ben begonnen aan het avontuur van dit traineeship met de zoektocht naar de wijze waarop IT de organisatieveranderingen kan faciliteren. Op welke manier kun je diverse IT middelen inzetten om een verandering succesvol te laten verlopen? Gedurende de afgelopen periode is deze visie veranderd. Waar ik er eerst vanuit ging dat IT als een soort facilitator zou kunnen optreden, ben ik steeds meer de gelijkwaardigheid gaan zien. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden! Maar, veelal zijn dit mogelijkheden waar men in de business niet aan denkt. Simpelweg omdat men niet weet dat deze mogelijkheden er zijn.

Vertaalslag tussen de gebruiker en de IT

Ik denk vaak terug aan een uitspraak van Henri Ford. Vrij vertaald zei hij: “Als ik had gevraagd wat men wilde hebben, hadden ze gevraagd om snellere paarden.” Gelukkig heeft hij een andere vraag gesteld! Tegenwoordig rijden we in auto’s in plaats van koetsen met paarden. In de samenwerking tussen IT en de business zie ik iets gelijkaardigs gebeuren. Wanneer men reactief luistert naar de vraag van de business en dat vervolgens creëert, ontstaan er soms de meest verschrikkelijke programma’s en applicaties. Niet omdat men bewust deze vraag stelt, maar omdat er een gebrek aan kennis van de mogelijkheden is. Dat betekent dat er een vertaalslag nodig is tussen de vraag van de gebruiker en de wijze waarop deze gesteld wordt aan de IT afdeling. Precies dat is wat informatiemanagement is in mijn ogen.

Wanneer je een goede samenwerking kunt creëren met je IT afdeling kan je samen die organisatieontwikkeling een enorme boost geven. Er ontstaan nieuwe ideeën omdat ieder in zijn kracht komt te staan. Daarmee ontstaat ruimte voor groei, ontwikkeling en innovatie. Nog mooier, de ontwikkeling komt dan niet alleen vanuit de business maar ook vanuit je IT afdeling. Wanneer zij de kans en het vertrouwen krijgen om mee te denken, ideeën te geven en nieuwe toepassingen in te zetten kan je als organisatie met je tijd mee gaan. Juist met de snelle digitalisering van dit moment lijkt me dat een goede ontwikkeling!

Tessa

;