Het Breinstein Traineeship volgen binnen een gemeente: een digitale kloof

traineeship-gemeente

Gemeentes bevinden zich in deze tijden in veel verandertrajecten als gevolg van “Overheid 2020”, waarbij de gemeentes in 2020 klaar willen zijn voor de digitale informatiesamenleving. Maar wat kun je verwachten van een opdracht binnen de gemeente als Breinstein trainee? In deze blog deel ik mijn ervaring, maar ook de verhalen die ik hoor van andere trainees. Het leuke aan het traineeship gemeente is namelijk ook dat je regelmatig contact hebt met andere trainees van Breinstein en zo ervaringen met elkaar kunt delen. Ook dit is erg leerzaam en zo kun je een goed beeld vormen van wat er zoal kan spelen binnen organisaties, waaronder gemeentes.

Opdrachten binnen de gemeente

Geen enkele Breinstein opdracht binnen de gemeente is hetzelfde. Om maar wat voorbeelden te noemen kun je vanuit Breinstein terecht komen op een afdeling I&A (Informatisering en Automatisering). Draag je bij aan het digitaliseren van papieren archieven. Creëer je draagvlak onder medewerkers om op een andere, digitale manier te gaan werken. Draag je bij aan het optimaliseren van werkprocessen en kun je medeverantwoordelijk worden voor het beheer van bepaalde applicaties waarvan gemeentes gebruik maken. Dit betekent ook dat je in aanraking kunt komen met (persoons)gevoelige informatie. Je bent als trainee de verbindende schakel tussen de IT en de medewerkers.

Generatie Einstein

Wij zijn als trainees Generatie Einstein, de generatie na generatie ‘X’. Slimme, sterke en sociale mensen die zijn opgegroeid in de digitale informatiemaatschappij. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld om alles online te doen; studeren, je sociale leven onderhouden, werken, boodschappen doen, een verzekering afsluiten. Alles is vanzelfsprekend en wij weten haast niet beter. Ook kunnen wij de technologische ontwikkelingen makkelijker bijhouden.

Nieuwe technieken

Generatie Einstein leert zichzelf eenvoudig nieuwe technieken aan waardoor het al snel niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven. Zeg nu zelf; had jij 10 jaar geleden verwacht dat wanneer jij een treinperron op loopt ongeveer 80% van de reizigers zichzelf bezighoudt met zijn smartphone? Ik niet, maar zelf vind ik wachten op de trein 10 keer zo lang duren als ik mezelf niet kan vermaken met mijn smartphone.  En daarom kan ik nog moeilijk (of eigenlijk helemaal niet) zonder de deur uit.

Digitale kloof

Bij gemeentes werken veel mensen die niet van Generatie Einstein zijn en er dreigt een digitale kloof te ontstaan. Dat betekent echter in tijden dat gemeentes overstappen op digitale manieren van werken en communiceren, dat bepaalde medewerkers moeite zullen hebben met deze transitie. Als Breinstein trainee kun je worden ingezet om de organisatie te ondersteunen tijdens zo’n verandertraject. Dit betekent echter wel dat weerstand iets is waar je hoogstwaarschijnlijk mee te maken gaat krijgen. Er zullen werknemers zijn die liever niet meegaan met deze verandering, maar ook werknemers die wel wíllen meegaan, maar die het niet zomaar kúnnen. Ik zie dit als een mooie uitdaging om te leren omgaan met deze weerstand en medewerkers te coachen en begeleiden in deze transitie. Geduld en empathisch vermogen is hierbij iets wat je naar mijn mening zeker moet bezitten als je een traineeship gemeente volgt.

Security en privacy spelen een grote rol

Aan digitaal werken zitten natuurlijk ook nadelen. Security en privacy zijn onderwerpen die in een digitale informatiesamenleving een grotere rol spelen dan ooit. Niet alleen is het belangrijk om te zorgen dat medewerkers kunnen werken met de nieuwe digitale technieken. Ook moet je ervoor zorgen dat de medewerkers op een veilige manier omgaan met informatie. Zeker bij gemeentes is er veel persoonlijke informatie van burgers te vinden die niet in verkeerde handen mag vallen. En ook hierbij heb ik soms verhalen gehoord, waarbij de wachtwoorden om in te loggen op de computer op een post-it briefje werden geplakt óp de desbetreffende computer. Voor mij onvoorstelbaar, maar het gebeurt echt.

De rol van een trainee

Hierin kunnen wij als trainee dus een belangrijk rol spelen. We kunnen de medewerkers bewust maken van de gevaren van digitaal werken. De zwakste schakel bij de digitale samenleving zijn wijzelf als eindgebruikers. Er is een digitale kloof ontstaan tussen verschillende generaties. Aan ons de taak om te zorgen dat deze kloof niet tussen de organisatie en de doelstelling “Overheid 2020”gaat staan!

Ben jij geïnteresseerd in een traineeship informatiemanagement of een traineeship gemeente om als trainee informatiemanagement aan de slag te gaan? Kijk dan op www.breinstein.nl naar het traineeship informatiemanagement!

 

;