Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

GIBIT-computer2

Online dienstverlening wordt steeds makkelijker. Je hoeft slechts online(!) een aanvraagformulier in te vullen en er zijn stappen gemaakt met jouw gegevens. Niet alleen tijdwinst en flexibiliteit is een behoefte van de burger bij digitale dienstverlening. Veilige uitwisseling van gegevens en het waarborgen van bescherming van gevoelige gegevens wordt ook steeds belangrijker. Zeker bij de overheid en gemeenten. Zij bezitten ten slotte veel persoonlijke informatie van burgers die niet in verkeerde handen mogen komen. Om de software hieromheen veilig te stellen, is de GIBIT opgesteld.

ICT bij gemeenten

De moderne overheid gaat met de tijd mee. Gemeenten zoeken naar oplossingen om werk en diensten effectiever en efficiënter te doen, door de inzet van technologie. Overheden krijgen hierdoor steeds meer te maken met het inkopen van ICT- producten en diensten. Bij de aanschaf van een ICT-product of -dienst komt veel kijken. Op de achtergrond moet een hoop ingericht worden, om bijvoorbeeld diverse koppelingen te maken.

Digitale Agenda 2020

In het kader van de Digitale Agenda 2020, zijn de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT voor gemeenten onlangs vastgesteld. Ook de gemeente waar ik als trainee werkzaam ben heeft de GIBIT als de ICT-voorwaarden vastgesteld. Volgens DA2020.nl zou GIBIT ook moeten leiden tot minder discussie tussen gemeenten en leveranciers. In GIBIT staan een aantal uniforme inkoopvoorwaarden voor alle gemeenten bij alle inkoop van producten en diensten op het gebied van ICT. Met de invoer van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT zal er bij de aanschaf van ICT-producten en –diensten meer aandacht komen voor informatiebeveiliging. Dit doet de GIBIT bijvoorbeeld door een bewerkersovereenkomst verplicht te stellenen een meldplicht op te leggen bij inbreuk op beveiliging.

AVG

Dit sluit dan ook aan bij de ambitie van Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid. GIBIT borgt goed werkende IT door in de belangen van gemeenten te voorzien. Eveneens wordt in de GIBIT rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het onderwerp privacy is tegenwoordig enorm groot. Deze nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat vanaf mei 2018 de privacy regimes van landen van de Europese Unie op elkaar zijn afgestemd.

;