Wat is de cloud en waarom gebruiken we dit steeds meer?

De cloud is inmiddels niet meer weg te denken uit ons digitale leven. Grote sociale media en verschillende grote diensten werken via de cloud en hierdoor hebben wij er indirect, zowel privé als zakelijk, al (onbewust) mee te maken.

Wat is de cloud?

De cloud is een verzamelnaam voor het online opslaan en opvragen van data (bestanden zoals foto’s, video’s en tekstdocumenten). Dit betekent dat een computer, tablet of smartphone middels een internetverbinding contact maakt met een server die de data bezit en bewaakt. Dankzij de cloud is het dus mogelijk overal ter wereld – met een internetverbinding – direct data op te slaan of op te vragen. Vanzelfsprekend refereert de term ‘cloud’ naar de Nederlandse vertaling ‘wolk’. Dit is een bewust gebruikte term vanwege het feit dat een wolk ontastbaar is, net zoals het internet en de cloudservice. (Damen, 2020; Van Disseldorp, z.d.)

Werken in de cloud

De cloud kan zowel particulier als zakelijk gebruikt worden. Bij particulier gebruik betreft het veelal het opslaan van foto’s, video’s en overige privé bestanden. Voorbeelden van cloudservices hiervoor zijn iCloud, OneDrive, GoogleDrive en Dropbox. Ook het gebruik van online sociale media valt onder cloud computing. Bij het zakelijk werken in de cloud betreft het bijvoorbeeld samenwerken in hetzelfde document, dit kan tevens via eerdergenoemde cloudservices. Daarnaast zijn er voor zakelijke doeleinden verschillende soorten cloudaanbieders met diverse services, namelijk Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS). Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud zijn voorbeelden van grote aanbieders voor privé, publieke, hybride en multi clouds. (Van Disseldorp, z.d.)

Afhankelijk waar de organisatie behoefte aan heeft kan deze voor een dienst en een cloudaanbieder kiezen. Wanneer een organisatie een eigen privé en op maat gemaakte cloudomgeving wilt, kan het beste gekozen worden voor een private cloud. Wanneer er juist behoefte is aan flexibiliteit, zodat er tijdens drukke momenten opgeschaald kan worden, betreft de beste keuze de public cloud. Het eenvoudig op- en afschalen van capaciteit wordt mogelijk gemaakt doordat de IT-infrastructuur gedeeld wordt met andere organisaties. Een hybride cloud betreft een combinatie van de private en public cloud: dit is handig wanneer een klein deel van de data gereguleerd lokaal moet blijven en de rest van de data flexibel wereldwijd verwerkt kan worden. Tot slot wordt een multi cloud gebruikt wanneer er meerdere cloud-omgevingen (private en public) in één architectuur gewenst zijn, om zo de diensten te combineren voor een juiste werkomgeving. (Nicolaas, 2021)

Amazon Web Services is goed geschikt voor een grote organisatie met vraag voor managementcapaciteiten en managementrapportgages. Microsoft Azure is goed geschikt voor organisaties welke met Microsoftsoftwareprogramma’s werken. Tot slot is Google Cloud goed geschikt voor kleinere organisaties, vanwege de focus op en toegankelijkheid voor opstartende en cloud based werkende organisaties. (Nieuwenborg, z.d.)

Voor- en nadelen

Cloud computing wordt dus steeds meer gebruikt en dat is niet zonder reden. Het levert namelijk veel voordelen op, zowel particulier als zakelijk. Het biedt enorme flexibiliteit: wanneer er meer of minder cloudcapaciteit benodigd is, is dit direct en eenvoudig geregeld. Er is onbeperkte opslagruimte. Ook levert de cloud een eenvoudige en efficiënte manier om online flexibel samen te werken binnen een bedrijf, op welk tijdstip dan ook. Daarnaast biedt de cloud Disaster Recovery: de cloud is beveiligd, er worden back-ups gemaakt en noodherstel is beschikbaar. Bedrijfscontinuïteit wordt hierdoor meer gegarandeerd, dit biedt zekerheid. Ook kosten worden bespaard: er zijn geen fysieke opslagspullen meer nodig (zoals servers en harde schijven). (Pouw, 2020; Van Disseldorp, z.d.)

Maar om een juist beeld te vormen is het noodzakelijk ook inzicht te verkrijgen in enkele nadelen van cloud computing. Het vergt veel tijd om als bestaande organisatie met bijbehorende data over te schakelen naar de cloud: het dient goed te verlopen om latere problemen te vermijden. Geen of trage netwerkverbinding is een veelvoorkomend nadeel wanneer er met de cloud gewerkt wordt: er kan dan niet direct data opgevraagd of verwerkt worden. Individuen of organisaties zijn dus afhankelijk van een internetverbinding. Daarnaast kunnen er middels verplichte updates (ongewenste) veranderingen in de cloud plaatsvinden, waaraan gebruikers moeten wennen. Tot slot valt er te denken aan de vragen wat er gebeurt met de data wanneer een cloudaanbieder failliet gaat of welke personen of organisaties toegang hebben tot specifieke data. (Combell, 2020)

Toename gebruik

In voorgaande jaren was er een opmars te zien van het gebruik van clouddiensten bij organisaties. Na de komst van de Covid-19 crisis is het gebruik hiervan in een versnelling gekomen. De voordelen van de cloud zijn enorm en maken het effectief op afstand werken mogelijk. Deze mogelijkheid is vooral nu, tijdens de crisis, een belangrijke reden voor de overschakeling: bedrijfscontinuïteit door bijvoorbeeld online video vergaderen en het delen, opvragen en verwerken van bedrijfsdata vanuit huis. (Hoeffnagel, 2020)

De Cloud Adoptie Monitor heeft in juli 2020 een dashboard gepubliceerd op basis van achthonderd interviews welke afgenomen zijn onder organisaties in Nederland, dat ging over het gebruik van de cloud. Uit het onderzoek bleek dat in mei 2019 75% van de ondervraagde organisaties gebruikt maakt van de clouddiensten. In juli 2020 dit gebruik gestegen is naar 95%. Een enorme toename dus. De verwachting is, naar aanleiding van het onderzoek, dat het gebruik van clouddiensten in alle bedrijfssectoren blijft stijgen komende jaren. (Hoeffnagel, 2020)

Niet alleen in de zakelijke wereld stijgt het cloudgebruik, maar ook bij de particulieren. Digitalisering vindt wereldwijd plaats. Als een individu online iets van een organisatie, zoals scholen en ziekenhuizen, wilt opvragen, gebeurt dit veelal via de cloud. “Cloud ís de toekomst”.  (Strecker, 2021)

Voor meer informatie omtrent de keuze voor een particuliere clouddienst, kunt u dit artikel lezen.

En zie deze blog voor meer informatie omtrent de keuze voor zakelijke cloudaanbieders en services.

Tot slot is het Digital Trust Center een betrouwbare bron voor verdere informatie omtrent veiligheid en privacy in de cloud.

;