Netwerkleren

netwerkleren

Ik ben drie maanden geleden via Breinstein begonnen als implementatie consultant bij het Graafschap College in Doetinchem. In deze rol mag ik de organisatie helpen bij het verder implementeren van Office 365.

De afgelopen tijd heb ik met veel leuke collega’s kennis mogen maken en heb ik kunnen ervaren hoe groot de invloed is van nieuwe software systemen op de organisatie en de mensen die er werken. Daarnaast heb ik ervaren wat ‘netwerkleren‘ inhoudt. Netwerkleren is een unieke kans van kennisdeling binnen een organisatie.

Nieuwe software

Nieuwe software heeft veel goede mogelijkheden en biedt veel mooie kansen. Daarnaast vraagt het ook een flinke inspanning van de medewerkers om zich dit nieuwe systeem eigen te maken, zodat ze deze kansen kunnen benutten. Dit kan, geheel begrijpelijk, ook wat weerstand oproepen; mensen hebben het gevoel dat er veel nieuwe informatie hun kant op komt, terwijl ze al druk zijn met hun reguliere werkzaamheden.

Netwerkleren

Zo kwam ik op het spoor van netwerkleren, een zogenaamde informele vorm van leren, die binnen het onderwijs al jaren effectief wordt toegepast bij professionalisering van docenten. Waar formeel leren op vastgestelde tijden en vastgestelde manieren gebeurt, kent netwerkleren een spontaan en creatief karakter. Er wordt kennis overgedragen zonder dat medewerkers met veel cursussen en cursusmateriaal in aanraking komen.

Collega’s spreken elkaar bij de koffieautomaat of lopen bij elkaar een les binnen en doen zo nieuwe ideeën op. Uit onderzoek is gebleken dat deze toevallige kennisuitwisseling zeer sterk bijdraagt aan de verdere professionele ontwikkeling van docenten. Daarnaast blijkt het faciliteren van informeel leren een positief effect te hebben op de kracht ervan. Hierbij is het belangrijk dat er een strategisch innovatief beleid is. En dat er wordt gezorgd voor een veilige sfeer binnen de organisatie. Ook moet er voldoende afstemming zijn tussen de verschillende lagen van de organisatie.

Zo lijkt netwerkleren een mooie aanvulling voor de verdere professionalisering van docenten op het gebied van ICT, het geeft een kans nieuwe creatieve stappen te maken terwijl de ervaren werkdruk wordt verminderd!

;