Internet of things

De computer of smartphone is allang niet meer het enige apparaat in een huishouden dat met internet verbonden is. Tegenwoordig is er een veelheid aan alledaagse voorwerpen die zijn verbonden met een netwerk en onderling gegevens kunnen uitwisselen. Denk hierbij aan machines (m2m-communicatie), sportkleding met sensoren, auto’s, huishoudelijke apparaten en slimme thermometers. Dit wordt ‘internet of things’, oftewel internet der dingen genoemd. Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n 1,9 miljard apparaten verbonden met internet of things. Voorspeld wordt dat er in de toekomst meer apparaten, dan mensen op het internet zullen zitten.

Definitiebepaling

Er is geen eenduidige definitie van internet of things (IoT). Wel is duidelijk dat onder meer de volgende kenmerken onder deze term valt:

  • Het verschijnsel dat steeds meer voorwerpen aan het internet gekoppeld worden, en dus aan elkaar.
  • Een netwerk van slimme en communicerende objecten.
  • Het idee dat dingen leesbaar, herkenbaar, lokaliseerbaar, adresseerbaar en/of controleerbaar zijn via het internet.
  • Alledaagse fysieke objecten die verbonden zijn met het internet en zichzelf aan andere apparaten kunnen identificeren (bron: datamining4u.nl).

De gemeenschappelijke deler van IoT is de mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen.

Huidige mogelijkheden

De mogelijkheden voor IoT zijn vrijwel oneindig. Zo kan stadsverlichting uitgerust worden met sensoren, die meten hoeveel voetgangers er voorbij komen. Op basis hiervan kan de stadsverlichting zelf de helderheid van het licht bijstellen. Of denk aan een rookmelder die via het netwerk zelf een alarmsignaal kan versturen, of een kopieerapparaat dat zelf tijdig nieuwe onderdelen besteld. Ook kunnen producten zelfstandig onderhoudsrapportages opstellen, diagnoses uitvoeren en fouten opsporen én zo mogelijk oplossen. Zo hoef je niet meer te wachten tot een apparaat ermee ophoudt!

Voordelen van internet of things voor organisaties

IoT brengt voor organisaties een aantal voordelen met zich mee. Zo wordt de efficiëntie vergroot door betere inzichten en voorspelbaarheid van bedrijfs- en productieprocessen. Doordat de verkoop meer toegespitst wordt op klanten, is dit gelijk een commercieel voordeel.

Ook treedt doorgaans een kostenbesparing op, door direct verbinden van klant tot aan de productievloer. Daarnaast is er sprake van flexibiliteit door het verbinden van machines, systemen, gebouwen en mensen via clouddiensten. Tot slot zullen nieuwe diensten hun intrede doen, waardoor het leven aangenamer en veiliger gemaakt wordt. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s die realtime onderling informatie uitwisselen en rekening houden met alarmdiensten, files en ongelukken. 

Uitdagingen voor internet of things

Naast de vele mogelijkheden en voordelen die IoT biedt, zijn er ook een aantal uitdagingen. Zo is het huidige netwerk te klein om een groot aantal apparaten via internet met elkaar te verbinden. Zeker gezien de voorspelde stijging naar liefst 26 miljard aan het IoT verbonden apparaten in 2020, is dit een probleem. Hiermee gepaard gaat de uitdaging om niet alleen veel data realtime te verwerken, maar dit ook snel te doen. Daarnaast reist de vraag over veiligheid en privacy. De vele huishoudelijke apparaten die met het internet verbonden zijn, zoals wasmachine, koelkast en thermostaat, geven een gedetailleerd beeld van het gedrag van een huishouden. De kwetsbaarheden in hard- en software kan door kwaadwillenden misbruikt worden. Zo werd eerder al bekend dat babyfoons met camera gemakkelijk te hacken zijn, waardoor hackers letterlijk een kijkje in de slaapkamer kunnen nemen (bron: nos.nl). Daarnaast kunnen gecompromitteerde apparaten – zonder medeweten van de eigenaar – onderdeel worden van een botnet dat gebruikt wordt voor DDos-aanvallen. 

Wanneer deze uitdagingen ondervangen worden, zal op steeds grotere schaal geprofiteerd kunnen worden van de voordelen van internet of things. Over een aantal jaar zal IoT daarom niet meer uit onze samenleving weg te denken zijn. 

;