Design Thinking

Bij onze opleiding zijn wij iedere maand bezig met het uitpluizen van een eigen gekozen ‘wicked problem’. Een probleem dat niet goed te definiëren is omdat iedereen er een andere kijk op heeft. Daarnaast is het probleem ook nog eens zo in elkaar verworven dat het erg complex is. Dit probleem proberen we op te lossen door middel van ‘Design Thinking’: Een opkomende methode wat veel gebruikt wordt bij innovatieprocessen waarbij je complexe problemen kunt oplossen en denkt vanuit het perspectief van de klant.

Design Thinking kent vijf fases die het proces houvast geven. Iedere lesdag zijn we bezig met een nieuwe fase en proberen we stukje bij beetje ons ‘wicked problem’ op te lossen. Op internet zijn er verschillende stappenplannen te vinden voor Design Thinking, maar over het algemeen kent het de volgende vijf fases:

1. Voel het probleem

In deze fase maak je het probleem voor jezelf voelbaar, want het is belangrijk dat je écht begrijpt wat het probleem precies is. Zet je eigen veronderstellingen opzij en kijk vanaf een afstandje. Waarom is het een probleem? En wie heeft het probleem? Wat zijn de behoeftes van deze personen en wat motiveert hen? Door hier onderzoek naar te doen voorkom je straks dat je iets op gaat lossen wat eigenlijk helemaal niet het probleem blijkt te zijn.

 2. Definieer het probleem

Na het onderzoeken van wat het probleem precies is, kan het probleem gedefinieerd worden. Benoem kort en duidelijk wat het probleem is.

3. Creëer ideeën met Design Thinking

Hierbij worden zoveel mogelijk ideeën besproken en wordt nog niet gekeken naar haalbaarheid en mogelijke uitkomsten. Door verschillende technieken te gebruiken kan het creatieve proces op gang worden gebracht en komen de beste ideeën naar boven. Belangrijk hierbij is: niets is fout!

4. Maak een prototype

Bij Design Thinking wordt er geen idee direct afgekraakt zonder eerst naar de voor- en nadelen te kijken. Als alle ideeën uitvoerig besproken zijn, wordt er vervolgens een klein aantal ideeën gekozen met de grootste kans van slagen waarbij ook verschillende kleinere ideeën gecombineerd worden. Als dit is uitgewerkt, worden er prototypes ontwikkeld. Dit kan door de bedachte ideeën te testen bij een gebruikerspanel.

5. Design thinking testen

Aan de hand van de gegeven feedback en ervaringen op de prototypes worden deze verbeterend en aangescherpt. Via deze manier kan gekeken worden naar welke beperkingen en welke voordelen ieder prototype in werkelijkheid heeft. Uiteindelijk kan aan de hand van deze fase gekeken worden naar de beste uitwerking en kan dit in grotere mate in de praktijk worden gebracht.

Het is hierbij belangrijk om het Design Thinking niet te zien als een stappenplan dat achter elkaar gevolgd moet worden. Zo is het heel goed mogelijk om meerdere stappen parallel naast elkaar te hebben lopen, of dat men er na fase drie achter komt dat ze toch niet het juiste probleem gedefinieerd hebben.

Design Thinking is een goede manier om het juiste probleem in kleine stapjes op te lossen. Je voorkomt dat één idee groots wordt uitgewerkt waarna achteraf blijkt dat dit toch niet de juiste manier was.

;