De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: een katalysator van innovatie

Een innige samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven is de sleutel tot het oplossen van veel vraagstukken die spelen in de moderne tijd. Slimmere mobiliteit, een verduurzaming van ons energiegebruik, een efficiënte en humane zorg, en een herijking van economische modellen: het zijn allemaal maatschappelijke uitdagingen waar hedendaagse en toekomstige generaties mee te maken hebben of krijgen.

Publiek-private samenwerking is vaak de beste manier om tot innovatieve en veelzijdige oplossingen te komen voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Dit betekent ook dat het onderwijs en bedrijfsleven geen gescheiden werelden zijn. 

Docenten, studenten en ondernemers leveren idealiter allemaal een bijdrage aan de wederzijdse kruisbestuiving van kennis, innovatie en probleemoplossend vermogen.

In dit artikel tonen we je een aantal voorbeelden van de succesvolle samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Zie met eigen ogen waarom deze vorm van publiek-private samenwerking een krachtige katalysator is voor innovatie en kennisvermeerdering.

Voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

1. Traineeships voor verdere talentontwikkeling

Starters belanden vaak in een klassieke catch-22 als ze vers van school komen. Werkgevers willen graag relevante werkervaring zien, maar die heb je natuurlijk nog niet of nauwelijks als je pas bent afgestudeerd.

Een traineeship zorgt voor de gewenste aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het hebben van weinig werkervaring is hier geen handicap. Integendeel, je krijgt alle gelegenheid om je binnen een echt bedrijf te ontwikkelen tot een professional binnen een bepaald vakgebied. En de vakkundige begeleiding ontbreekt uiteraard niet.

Door te kiezen voor specialismen als informatiemanagement of cybersecurity lever je bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage aan het stroomlijnen van de digitale transformatie. De opgedane kennis en vaardigheden pas je gelijk toe op de werkvloer. Een traineeship is daarom een goed voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

2. Gamelab-experimenten

Gamen is vooral een vorm van ontspanning en vermaak, toch? Niet alleen… Games spelen ook steeds vaker een rol bij processen als: 

  • leren;
  • het maken van beleid;
  • het ontwerpen van zakelijke applicaties;
  • het verzamelen en analyseren van data.

Organisaties als de TU Delft en GameLab Oost maken bijvoorbeeld gebruik van de kracht van serious gaming. Gamesimulaties produceren vaak interessante oplossingen en inzichten die het bedrijfsleven, de zorg, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties verder helpen in hun ontwikkeling. Denk aan games met educatieve waarde. Of denk aan zogenoemde revalidatiegames die patiënten helpen om sneller te genezen na een blessure of ziekte.  

Gamelab-experimenten zijn een uitgelezen kans voor samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Studenten en docenten houden zich bezig met het ontwerpen van maatschappelijk waardevolle games, terwijl een commerciële partij zich stort zich op het (door)ontwikkelen en vermarkten. Of denk aan studenten die de mogelijkheid krijgen om een start-up te beginnen op basis van de door hen ontwikkelde serious games.

3. Nieuwe technologieën en het onderwijs

We leven tegenwoordig in een grotendeels gedigitaliseerde en datagedreven maatschappij. Technologische ontwikkelingen als AI, big data, IoT, blockchain, VR en machine learning bepalen steeds vaker hoe we leren, zakendoen, leven en consumeren. 

Dit biedt uitgelezen kansen voor een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven op digitaal-technologisch vlak. Denk bijvoorbeeld aan techbedrijven die hun expertise delen om kennisprocessen binnen het onderwijs efficiënter in te richten. Het uiteindelijke resultaat: kwalitatief hoogwaardige kennis die vanuit het bedrijfsleven richting het onderwijs stroomt en vice versa. 

Dat kan in allerlei vormen: denk bijvoorbeeld aan goed opgeleide mensen en digitale tools die de werelden van het bedrijfsleven en onderwijs verbinden. Of aan het gebruiken van een techniek als AI om gepersonaliseerde leertrajecten en curricula te creëren die aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. The sky’s the limit!

4. Onderwijs, onderzoek en beleid

De samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven draagt ook bij aan beter beleid. Neem bijvoorbeeld het natuurbeheer. Het behouden van de biodiversiteit is in Nederland een grote uitdaging. Veel mensen op een klein stukje aarde betekent dat goed beheer noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat elke inheemse soort haar plekje behoudt.

Ook op het gebied van natuurbescherming en -beleid werpt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven vaak haar vruchten af. Zo werkten mbo-studenten Toegepaste Biologie, samen met natuurorganisatie IVN, bijvoorbeeld mee aan een onderzoek in Ede. Het doel: kijken of de grote populatie wilde zwijnen invloed had op het reproductiesucces van de eierleggende zandhagedis. Die laatste soort is zeldzaam in Nederland en staat op de Rode Lijst.

Het resultaat: leren in de praktijk, in plaats van uit een boekje. De jonge onderzoekers koppelden resultaten van het onderzoek terug naar terreinbeheerder Defensie en de gemeente. Het mooie: de onderzoeksresultaten blijven niet binnen de schoolmuren: ze hebben gelijk maatschappelijke relevantie. 

5. Fieldlabs en Smart Industry

In de industrie neemt het belang van moderne digitale technologie toe. Technologieën als AI, robotisering en IoT dragen bij aan het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, maar maken bijvoorbeeld ook voorspellend onderhoud mogelijk. Tel uit je winst op het vlak van efficiëntie, duurzaamheid en kostenbesparing.

Zogenoemde fieldlabs zetten in op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om de transitie naar de Smart Industry te stimuleren. Menselijk kapitaal is daarbij het toverwoord. De studenten brengen de maatschappelijke en industriële transities van morgen namelijk tot stand. 

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen voor slimmere en duurzamere industrieën ontwikkelen, testen en implementeren. Bovendien richten ze zich op het praktisch toepassen van deze oplossingen. Daarnaast versterken fieldlabs verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op specifieke thema’s.

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: het belang van een goede kennisinfrastructuur

De effectiviteit van kennisdeling valt of staat met een goede infrastructuur. Een organische verbinding en samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven creëert zo’n kennisinfrastructuur. 

Bedrijven, studenten, docenten en opleiders: ze spelen allemaal een rol bij het creëren van een klimaat waarin informatie en kennis vrijelijk stromen tussen instituties en personen. En juist zo’n kennisinfrastructuur is nodig voor het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. 

Breinstein

Breinstein draagt bij aan een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven door het aanbieden van verschillende traineeships. Benieuwd welke dat zijn? Neem dan een kijkje op deze pagina. Ben je als bedrijf op zoek naar jonge talenten die de brug kunnen vormen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven? Klik dan hier. 

;