Creatief denken

Creativiteit, iets wat door veel mensen geassocieerd wordt met tekenen, kleuren en met je handen werken. Maar ook creatief- en out-of-the-box-denken behoort tot creativiteit. Iets wat door veel mensen ook als lastig wordt ervaren, zo ook voor mij. Als ik iets niet ben dan is het creatief, dat is wat ik altijd heb gezegd en gedacht. Maar niets bleek minder waar.
De afgelopen lesdag op de Academy for Information & Management stond bij ons in het teken van creativiteit. Hoe kom je op leuke, creatieve ideeën zonder meteen alles af te kraken? Hoe kun je de creativiteit binnen een groep, en bij jezelf, bevorderen? Is het creatief denken te activeren bij iedereen, en hoe?

Tijdens de lesdag hebben we verschillende oefeningen gedaan om op creatieve ideeën te komen voor ons ‘wicked problem‘. Door deze oefeningen kwamen er opeens ideeën naar boven waar wij zonder creatief denken nooit op waren gekomen. Wil je dus een keer niet met standaard oplossingen komen of loop je vast, probeer dan eens een van deze oefeningen:

Het negatief brainstormen

Draai het probleem eens om. Hoe zou je het probleem alleen maar nóg erger kunnen maken? Het is vaak makkelijker om via deze weg ‘oplossingen’ te bedenken welke het probleem alleen maar erger maken. Door uiteindelijk deze oplossingen om te keren naar iets positiefs, komen de origineelste en bruikbaarste ideeën naar boven.

Vooronderstellingen kraken

Mensen gaan eigenlijk altijd wel uit van een aantal aannames als zij naar oplossingen zoeken. Door hiernaar te kijken en hier niet meer vanuit te gaan, wordt het ‘probleem’ opeens van een hele andere kant belicht. Stel je bijvoorbeeld voor bij het ontwerpen van een nieuw huis, dat het geen dak of muren nodig heeft. Dat brengt het in een geheel ander daglicht en brengt je op nieuwe ideeën.

Naast dat bovenstaande technieken heel nuttig kunnen zijn, zijn ze ook nog eens heel leuk om te doen. Probeer dus eens te kijken naar andere manieren van denken, om zo op creatieve ideeën te komen. Dan is creatief denken voor iedereen mogelijk.

;