Big data: 8 tips om er beter mee om te gaan

Big data is voor moderne bedrijven en overheden het nieuwe goud. Wat willen klanten? Hoe en waar zoeken ze online naar producten en diensten? Big data vertelt het je. Het biedt, in combinatie met AI en machine learning, volop mogelijkheden voor predictive modelling.

Tegelijkertijd schuilen er gevaren achter het gebruiken van al die informatie. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de privacy van de mensen van wie je gegevens bewaart en verzamelt. Zeker nu de AVG voorziet in een verscherpte privacywetgeving. Het overtreden van de AVG staat namelijk garant voor flinke boetes — de Autoriteit Persoonsgegevens is scherper dan ooit. 

Wat is big data?

Big data is een verzamelnaam voor de gigantische hoeveelheden gegevens die constant worden verzameld. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • alle informatie die Google bezit over de zoekopdrachten van zijn gebruikers;
 • of de informatie die de NS gebruikt over de drukte op verschillende trajecten en in treinen, om met behulp van predictive modelling te besluiten hoe de nieuwe dienstregeling eruit komt te zien. 

 

Het gevaar van big data

Big data is enorm bruikbaar. We kunnen de schat aan informatie die eruit voortkomt bijvoorbeeld gebruiken om processen te verbeteren en organisaties beter te laten functioneren. Toch zijn er ook gevaren. 

 • Datalekken en digitale inbraken zijn een groot risico in het digitale tijdperk, zoals de Universiteit Maastricht onlangs nog ondervond. Bovendien duiken op het dark web (het deel van het web dat je niet kunt vinden met gewone browsers en Google en waarop nogal wat criminelen actief zijn) geregeld lijsten op met uit officiële databases gestolen wachtwoorden die te koop worden aangeboden. Voor je het weet liggen de persoonlijke gegevens van klanten op straat. Waakzaamheid is dus altijd geboden als je werkt met big data! 
 • Niet alle organisaties gaan even zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. Daarom is de Europese privacywetgeving ook verscherpt met de AVG. 
 • Bij het verzamelen van big data ligt de nadruk vaak meer op kwantiteit dan kwaliteit. Over het analyseren van de berg aan gegevens wordt pas in een later stadium nagedacht. Het risico hiervan is verkeerde of irrelevante data die slecht worden geanalyseerd. 

 

Hoe ga je beter om met big data?

Gelukkig zijn er verschillende manieren om beter om te gaan met big data. Doe daarom je voordeel met de onderstaande 8 tips.

1. Leef de AVG strikt na

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) werd in 2018 ingevoerd om burgers van de Europese Unie meer rechten te geven inzake privacy. Gegevens worden beter beschermd, terwijl burgers ook een verzoek kunnen indienen om hun persoonsgegevens uit de zoekresultaten van Google te laten verwijderen. Wel zo fijn wanneer er gegevens van jou op internet rondgaan die je liever privé houdt… 

Door de regels van de AVG strikt na te leven en je goed te laten voorlichten over de wet, voorkom je onzorgvuldig gebruik van big data en torenhoge boetes. Stel jezelf dus altijd deze vragen: 

 • Over wie mag welke informatie verzameld worden?
 • En wie heeft toegang tot de data?

2. Maak van veiligheid een prioriteit

Een verantwoorde omgang met big data vereist dat je werk maakt van cybersecurity. Dit betekent: versleutelde internetverbindingen (encryptie) in de vorm van SSL-certificaten, back-ups en een goed autorisatiebeleid.

3. Kies de juiste tools

Het analyseren van grote datasets kan alleen met specialistische software. Kies de juiste tools die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Geregelde securitypatches en updates van datalekken zijn absolute vereisten.

4. Dataminimalisatie en doelbinding

Pas dataminimalisatie en doelbinding toe als je data verzamelt. Dataminimalisatie houdt in dat je niet meer gegevens verzamelt dan voor een specifiek doel noodzakelijk is. Doelbinding betekent dat je alleen gegevens verzamelt als het doel van de gegevenswerking helder is.

5. Zet in op expertise

De kracht van een organisatie zit hem in de kwaliteit van de mensen die er werken. Wil je echt het beste halen uit big data en tegelijkertijd de kwaliteit, veiligheid en privacy van je relaties waarborgen? Omring jezelf dan met kennis en kunde. De trainees Cyber Security/Business Analytics & Data Science van trainee.nl weten waar ze het over hebben en zijn perfect toegerust op het oplossen van vraagstukken omtrent big data en de AVG. 

Wees ook niet bang om samen te werken met mensen uit verschillende vakgebieden of professionals die anders denken dan je gewend bent. Variatie is goed voor innovatie. Meerdere gezichtspunten helpen bij het bedenken van nieuwe invalshoeken en oplossingen.

6. Zorg voor actuele gegevens zonder bias

Zorg ervoor, zeker als je een overheidsorganisatie bent die met privacygevoelige informatie werkt, dat gegevens up-to-date zijn. Zorg daarnaast dat datasets geen bias (uitkomsten die worden geleid door vooringenomenheid, een vooroordeel of sturing in een bepaalde richting) bevatten. De algoritmes en methoden die je gebruikt voor data-analyses moeten deugdelijk zijn en aan wetenschappelijke criteria voor goed (statistisch) onderzoek voldoen. Maak ze daarnaast voor toezicht toegankelijk.

7. Kijk ook naar buiten

Een wijdere blik leidt vaak tot onverwachte inzichten. Het kan daarom ook geen kwaad om af en toe het vizier naar buiten te richten en een kijkje te nemen bij de buren. Het delen van inzichten over big data helpt bij het perfectioneren van je omgang met grote datasets. 

8. Tip voor burgers: beperk je digitale aanwezigheid

Wil je als burger zo min mogelijk risico lopen met big data? Probeer dan je digitale voetafdruk klein te houden door:

 • persoonlijke gegevens online zo min mogelijk te gebruiken en te delen;
 • beveiligde en geanonimiseerde internetverbindingen te gebruiken;
 • advertentieblokkerende plug-ins te installeren;
 • tijdelijke internetbestanden en cookies geregeld te wissen.

 

Traineeship Cyber Security

Wil je een bijdrage leveren aan het veiliger maken van big data? Dan is het traineeship Cyber Security van trainee.nl jouw ding! Als trainee Cyber Security leer je hoe je privacygevoelige data AVG-proof beheert en help je organisaties bij het verbeteren van hun datamanagement en -beleid. Een mooie uitdaging in een tijdperk waarin digitalisering een steeds grotere rol speelt!  Bekijk hier onze vacatures voor het traineeship.

;