Interview René Schipper – Omgevingsdienst regio Utrecht

‘Ik hoef er geen moment over na te denken of ik haar wil houden: graag!’ – René Schipper (functioneel beheerder Omgevingsdienst regio Utrecht)

René Schipper, functioneel beheerder bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, schakelde vorig jaar een young professional van Breinstein in voor het cluster functioneel beheer (Afdeling Bedrijfsbureau). “Werken met trainees is een win-winsituatie: wij bieden young professionals een mooie kans om werkervaring op te doen in hun vakgebied, maar ze geven er ons ook heel veel voor terug. Ze houden ons voortdurend een spiegel voor en dat is heel waardevol.”

Wat doet de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) precies?
ODRU ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het gebied van bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Ik ben zelf afgestudeerd bij ODRU in 2007 en heb verschillende functies vervuld. Sinds 2016 ben ik functioneel beheerder. Ons team bestaat uit 6 mensen, inclusief onze Breinstein-trainee Sarah. We zijn verantwoordelijk voor het functioneel beheer van alle applicaties, zoals ons DMS (Document Management Systeem) en zaaksysteem.

Hoe ben je in aanraking gekomen met Breinstein?
“De inkoop van extern personeel verloopt bij ons via de inhuurdesk. Wij dienen bij hen een aanvraag in en dan zetten zij dit uit bij diverse partijen. Op een gegeven moment kregen we een aantal cv’s onder ogen, waaronder ook de kandidaat van Breinstein: Sarah. We hebben voor haar gekozen omdat Breinstein goed doorhad waar we naar op zoek waren en Sarah sloot daar goed bij aan. Ze is analytisch sterk, brengt nieuwe kennis in en zorgt voor een frisse wind.” 

Wat zijn de sterke punten van jullie Breinstein-trainee?
“Naast de hierboven genoemde punten pikt Sarah snel dingen op. Ze heeft hier echt een vliegende start gemaakt. Ze is hier half december gestart en we hebben haar contract onlangs verlengd tot september 2021. Rond die periode zullen we nogmaals bekijken of verlengen wederzijds tot de mogelijkheden behoort. Wat ons betreft was de looptijd nog langer geworden, maar Sarah gaf aan dat ze misschien ook nog ergens anders een kijkje in de keuken wil nemen. Jammer voor ons, maar ik snap het wel.”

Hoe is het inwerken verlopen?
“Heel erg goed. Ondanks dat er zo veel mogelijk thuis moet worden gewerkt, hebben wij het kunnen organiseren om een of twee keer per week op kantoor te werken. We zitten in het provinciehuis en er zijn goede protocollen die ervoor zorgen dat we op een veilige manier kunnen werken. Op die manier bouw je sneller een relatie op dan wanneer het contact alleen online is. Bovendien word je ook sneller wegwijs als je fysiek rondloopt op kantoor. Als we thuiswerken hebben we dagelijks meermalen contact via Teams of telefonisch.”

Hoe is jouw ervaring met Breinstein? Wat voor organisatie is het?
“Ik heb nog maar een paar keer zelf met ze te maken gehad, maar ik kan al wel zeggen dat ze adequaat reageren als er iets is, dat ze goed weten wat er speelt in de markt en dat het contact op een prettige manier verloopt.”

Kan je wat meer vertellen over de opdracht van Sarah?
“Ze is aan de slag gegaan als junior functioneel beheerder en draait enerzijds gewoon mee bij ons op de afdeling. Anderzijds is ze samen met mij betrokken bij het aanbestedingstraject van een nieuwe applicatie die we hier binnenkort in gebruik gaan nemen voor de vergunningsaanvragen, toezicht en advisering en handhaving met het oog op de nieuwe Omgevingswet. Sarah is betrokken geweest bij het verkennen van de markt, het schrijven van het implementatieplan en zal straks ook een rol hebben bij het inrichten en testen van de applicatie.

Wat is de toegevoegde waarde van Digital Natives voor ODRU?
“De frisse blik en de andere manier van dingen benaderen. Sarah is kritisch, geeft goed tegengas en denkt mee. Ik zeg altijd: ‘Domme vragen bestaan niet’ en dat heeft ze goed in haar oren geknoopt. Ze schroomt niet om vragen te stellen of om opheldering te vragen. Bovendien is ze zelfstandig, pakt ze dingen snel op en zijn haar soft skills goed ontwikkeld. Ik kijk zelf nooit zo naar leeftijd. Een evenwichtige afspiegeling is wel een must. Naast vers bloed, zorgen we ook voor voldoende kennis en ervaring. Zo is hier onlangs iemand van begin 70 voor een dag in de week begonnen. Fantastisch toch? Over en weer leert iedereen veel van elkaar.”

Zou je de trainees van Breinstein aan andere organisaties aan willen raden?
“Zeker! Ik zou willen zeggen: bij twijfel doen! Probeer het eens en je zult verrast zijn. Stop er wel voldoende tijd in om te zorgen voor een interessante opdracht, een goede overdracht en zorg voor een goede begeleiding. Zo ontstaat er een win-winsituatie. Je krijgt er enorm veel voor terug en je ziet ze gewoon iedere dag groeien. Dat vind ik echt geweldig om te zien!”

;