Wat is de rol van een data analist?

Zoals de naam al verklapt, is een data analist verantwoordelijk voor het analyseren van data. Er komen echter meer taken en verantwoordelijkheden kijken bij deze functie. Wat is de precieze rol van een data analist?

Kortweg is een data analist verantwoordelijk voor het vergaren van informatie uit data, waarmee hij/zij de business ondersteunt zodat deze beslissingen informatie gestuurd in plaats van op onderbuikgevoel kan maken. Naast de rol van analist kan een data analist nog meer rollen in meer of mindere mate aannemen. Welke dit zijn en de mate hiervan verschilt per individu en per behoefte van de organisatie. In deze blog zal ik een aantal van deze rollen benoemen.

Analist

Om te beginnen met de open deur; een data analist heeft altijd de rol van analist! Deze rol begint bij het analyseren van wat nu eigenlijk de vraag van de business is en bedenken hoe deze vertaald kan worden naar een technische oplossing. Daarnaast neemt een data analist natuurlijk ook de rol van analist aan in het daadwerkelijke analyseren van de data.

Kennisvergaarder

Daarnaast is de data analist ook een kennisvergaarder. Om te begrijpen hoe de vraag van de business kan worden beantwoord, vergaart hij/zij kennis over het domein waarover de vraag moet worden beantwoord. Dit doet de data analist in gesprek met experts in de business. Ook doet de data analist in overleg met ICT meer technische kennis op over hoe de data in elkaar zit en hoe deze kan worden benaderd.

Verbinder

Doordat een data analist kennis vergaart over zowel de business als ICT en met beide in nauw contact staat, neemt een data analist eigenlijk ook altijd de rol van verbinder aan. Het verschilt per organisatie hoe groot de rol voor verbinder is van de data analist. In sommige organisaties is er namelijk ook een business analist aangewezen, welke de schakel vormen tussen business en ICT.

Vertaler

Een data analist is een vertaler van ruwe data naar informatie.  Dit doet de data analist door ruwe data te verzamelen en te analyseren en deze resultaten vervolgens op een begrijpelijke manier te delen. Dit delen kan gedaan worden in de vorm van rapportages en dashboards.

Adviseur

De data analyse begint meestal met een vraag van de business die een data analist wil beantwoorden. Nadat de data dus is geanalyseerd en geïnterpreteerd, vertaalt de data analist deze informatie naar de business. Hierbij kan de data analist een adviserende rol aannemen en de business adviseren over bijvoorbeeld procesveranderingen.

Opleider

Veel organisaties zijn nog in de beginfase van het informatie gestuurd werken. Vaak moeten medewerkers hierin dus nog worden opgeleid. Hier draagt een data analist aan bij door met overtuigingskracht de medewerkers het belang van datagedreven werken laten inzien. Ook kan een data analist medewerkers opleiden in het begrijpen en interpreteren van data visualisaties. Daarnaast kan een data analist in een volgende fase betrokken zijn in het opleiden van medewerkers in het zelf creëren van inzichten, het zogenaamde self-service BI.

Kun jij nog meer rollen bedenken? En in welke rol ben je zelf sterk?

Benieuwd hoe een data analist aan de juiste data komt? En hoe je ervoor zorgt dat dit goed gaat? Lees dan de blog over het verzamelen van data.

;