Verschillende lagen binnen de gemeente

Breinstein werkt veel samen met gemeenten door heel Nederland. Wanneer je nog nooit eerder voor een gemeente hebt gewerkt, kan dit behoorlijk overweldigend zijn. Zo vliegen termen als raad, college en griffie je regelmatig om de oren. Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven van de verschillende lagen binnen de gemeente.

Bestuurlijke organisatie

Een gemeente bestaat uit een burgemeester, een college van burgemeester en wethouders (B en W) en een gemeenteraad. De gemeenteraad controleert het college, het college dient verantwoording af te leggen aan de raad. Daarom mag er ook geen overlap zijn in deze functies, en mogen wethouders dus nooit in de gemeenteraad zitten. Mocht een gemeenteraadslid wethouder worden, dan stopt daarbij direct het raadslidmaatschap.

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt door de inwoners van de gemeente gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad wordt ook weleens de raad genoemd. Vaak zijn de gemeenteraadsleden lid van een politieke partij. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, maar de burgemeester heeft geen stemrecht. De griffie staat de raad bij.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken. Allereerst worden door de raad de grote lijnen vastgesteld voor het beleid van de gemeente. Daarnaast controleert de raad het college, hiervoor legt het college verantwoording af aan de raad. Tot slot vertegenwoordigen de raadsleden de inwoners van de gemeente. Het is dus belangrijk dat raadsleden weten wat er speelt in de gemeente.

College van burgemeester en wethouders

Het college vormt het bestuur van de gemeente. De burgemeester is hier ook de voorzitter van. Wethouders worden door de raad gekozen. Het wethouderschap is, in tegenstelling tot het lid zijn van de raad, een fulltime baan. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied, zoals onderwijs of financiën.

De burgemeester wordt niet gekozen door de inwoners van de gemeente, maar benoemd door de Kroon. Als voorzitter van het college heeft de burgemeester hier wel stemrecht. Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd. Na zijn ambtstermijn kan de raad een aanbeveling doen over het wel of niet herbenoemen van de burgemeester.

Ambtelijke organisatie

Naast deze opbouw binnen de gemeente, is er ook een ambtelijke organisatie. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie. Ambtenaren zorgen voor de voorbereiden en uitvoering van besluiten. Zo zorgt de afdeling financiën bijvoorbeeld dat de jaarrekening en begroting voorbereid worden, zodat deze tijdens de vergaderingen besproken kunnen worden.

Wanneer je binnen een gemeente werkzaam bent vanuit Breinstein zal je waarschijnlijk binnen de ambtelijke organisatie op een afdeling terecht komen. Bijvoorbeeld op de afdeling Informatisering, wanneer je functioneel beheerder, informatieadviseur of informatiemanager wordt. Om je weg te vinden binnen de organisatie, is het fijn om te weten hoe deze precies in elkaar zit.

;