Verandermanagement in de zorg

Het kost vaak veel tijd en moeite om innovaties toe te passen in de praktijk. Niet alleen omdat betrokkenen bij een verandering weerstand vertonen, maar omdat een verandering inhoud dat er dingen anders gedaan moeten worden. Dat gaat niet zomaar en vergt veel aandacht. Neem bijvoorbeeld de Coronacrisis, deze crisis heeft ervoor gezorgd dat een hoop mensen onverwachts verplicht thuis moesten werken. Dit verplichten veel mensen tot werken op afstand, zo ook in de zorg. Zorg op afstand werd in één klap urgent en mogelijk gemaakt. Maar hoe kan een zorgorganisatie met een complexe en dynamieken omgeving goede keuzes maken op het gebied van verandermanagement?

Structuur

Verandermanagement in de zorg is, zoals hierboven benoemd, complex. Het gehele zorgsysteem kent een hoge mate van complexiteit door de vele interacties tussen personeel, financiering, cliënten en systemen. Daarom bestaat er ook geen blauwdruk voor een veranderproces. Ik (Manon Fijma) heb mijn scriptie voltooid werkend in een zorgorganisatie. Naarmate ik bezig was met mijn scriptie, merkte ik dat met planmatig werken je binnen een continue veranderende omgeving niet ver komt. Het uitwerken van de organisatiestructuur en vooral de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bleek efficiënter. Zo kom je niet aan de integraal geregelde aspecten zoals strategie en doelstellingen, maar op deze manier pak je de prestaties per betrokkenen aan. Vervolgens kan er gekeken worden naar de prestaties ten opzichte van de verandering binnen een team/afdeling en kan hierop bijgestuurd worden.

Betrokkenen & weerstand

Ten tweede is het belangrijk om de betrokkenen bij de verandermanagement mee te nemen, een verandering maak je gezamenlijk mee en een verandering vergt werk op maat per betrokkenen. Het uitvoeren van een stakeholdersanalyse is een manier om de sleutelpersonen en hun rollen en belangen, ten opzichte van de verandering, in kaart te brengen. Met deze analyse wordt duidelijk gemaakt welke partijen en individuen betrokken zijn bij de verandering. Breng vervolgens deze groepen bij elkaar, wees duidelijk over de essentie, en formuleer samen de stappen, behoefte en ideeën.

Het kan natuurlijk per verandering verschillen wie erbij betrokken wordt. Ook verschilt per groep de weerstand die vastgesteld kan worden tijdens zo de analyse. Weerstand zal je bij een verandering op vele momenten tegenkomen, echter is het van belang om deze weerstanden te bewegen in de juiste richting van de verandering. Het meenemen van de betrokkenen en hun weerstand, zou uiteindelijk resulteren in het makkelijker realiseren van de beoogde verandering. Voorbeelden van interne stakeholders in de zorg zijn bijvoorbeeld de medewerkers, managers, bestuursleden, cliëntenraden en aandeelhouders. Bij externe stakeholders kan je denken aan leveranciers, adviseurs, zorgverzekeraars en overheid/gemeenten.

 width=

Tot slot

Door je als zorginstelling te focussen op deze twee aspecten wanneer het om verandermanagement in de zorg gaat, kan er een eerste stap gezet worden naar een succesvolle verandering binnen jouw organisatie. Ik raad u aan om eens rond te tafel, nou ja in dit geval via Zoom of iets dergelijks, te gaan zitten met uw personeel. Bepaal de structuur en alle betrokkenen ten opzichte van een komen verandering, bepaal vervolgens de weerstand en werk jezelf op deze manier op tot een succesvolle zorginstelling gericht op verandermanagement!

Benieuwd hoe onze klanten omgaan met innovatie en hoe onze young professionals hierbij helpen? Lees hier een aantal van onze klantverhalen.

;