Tips voor het geven van feedback

Als informatiemanager is het belangrijk om goed feedback te kunnen geven aan bijvoorbeeld projectgroepen en collega’s. Het helpt met resultaatgerichtheid, verbeteringen/optimalisaties en innovatie (en dus het verkrijgen van nieuwe inzichten en ideeën). Feedback is dus belangrijk voor het leerproces. Echter het geven van feedback kan lastig zijn, zeker in een digitale omgeving of op afstand. Deze blog gaat verder in op wat de vereisten zijn voor goede feedback, waar op te letten en in welke vorm het opgezet kan worden.

De vereisten van goede feedback

Het doel van feedback is om iemand (de ontvanger) te sturen. Je wisselt informatie uit over hoe het gedrag of de houding van de ander wordt ervaren. Zo bestaat er corrigerende feedback en ondersteunende feedback. Corrigerend is bedoeld om ongewenste situaties (zoals in gedrag) bij te sturen. Ondersteunende feedback gaat in op het goede werk en gedrag.

Goede feedback moet voldoen aan de volgende eisen, zoals genoemd in Bouman, 2010:

  • Het moet bondig en actueel zijn
  • Beschrijvend en betrekking hebben op het gedrag
  • Zowel de zender als ontvanger moet er profijt van kunnen hebben
  • Bereidheid tot het ontvangen van feedback
  • Afwisseling tussen corrigerende feedback als ondersteunende feedback

Waar op te letten

Allereerst is het belangrijk om goed – en op een beschrijvende manier – uit te leggen wat precies het punt van feedback is. Belangrijk is hiervoor wel het juiste moment te kiezen en te zorgen dat de feedback gedoseerd wordt gecommuniceerd. Het kan handig zijn om een vast moment te pakken voor het geven van feedback, bijvoorbeeld tijdens vaste terugkoppelingsmomenten. Geef (zeker tijdens digitale bijeenkomst) de ruimte voor de ander om een reactie te kunnen geven. Zorg er ook voor dat er een gevoel is van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Let erop dat er geen feedback wordt gegeven op basis van tekortkomingen en/of wanneer er sprake is van overmacht.

De vorm: het gebruik van het sandwich model

Een goede methode voor het geven van feedback is het zogenaamde Sandwich-model. Hierbij wordt er eerst gestart met het geven van een positief feedbackpunt, vervolgens wordt er een verbeterpunt / punt van kritiek benoemd en wordt er weer afgesloten met een nieuw positief feedbackpunt. Deze methode verandert niets aan de inhoudelijke feedback, maar zal er wel voor zorgen dat de feedback beter behapbaar wordt en prettiger wordt ontvangen. Dit overlapt ook het eerdergenoemde punt van doseren. Door de twee positieve punten in lijn te houden met je negatieve punt laat je ook de waardering blijken en kan je ervoor zorgen dat de ontvanger goed kan groeien en er een richting kan worden gegeven aan de gewenste verbetering.

Resumerend

Bij het geven goede feedback is het juiste moment “key”. Geef een duidelijke, maar bondige uitleg over de gewenste verbetering of punt. Let hierbij op dat zowel positieve als negatieve punten in je feedback zijn verwekt. Dit zal de ontvanger prettiger en fijner ontvangen. Let erop dat het gaat over een onderdeel van iemands gedrag en niet over iemand als persoon.

Tot slot is het, zeker bij feedback in digitale omgevingen, goed om voldoende ruimte te laten voor een reactie, aangezien de afstand groter is dan bij een fysieke bijeenkomst.‍

Geraadpleegde bronnen:

;