Technologie in het onderwijs: De digitale klas

Onze samenleving kan niet meer zonder digitalisering en dit is ook in de onderwijssector te zien. Volgens minister van Onderwijs, Arie Slob, biedt digitalisering van het onderwijs vele kansen. Tijdens de huidige Coronacrisis is thuisonderwijs leidend geworden en heeft het volgen van online lessen een versnelling doorgemaakt. Toch is minister Slob is al ruim een jaar bezig met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie binnen zijn sector. Maar ook zijn voorganger (Jet Bussemaker) stelde in haar tijd al dat studenten en leerlingen middels digitale lessen meer verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen studieprogramma.

De leerlingen van nu groeien op in een digitaal tijdperk. Zij zijn continu online en staan vaak via social media in contact met anderen. Toch bestaat de computer nog niet zo lang, het is pas in het jaar 2000 geïntroduceerd binnen het onderwijs. Desalniettemin gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel. Slechts een aantal jaar geleden zijn de iPads in de klaslokalen gepresenteerd en sinds de komst van het digitale schoolbord, het smartboard, veranderde er in korte tijd veel op scholen. Docenten konden de lessen opleuken door middel van een PowerPoint presentatie. Daarnaast wordt de computer ook gebruikt om lessen voor te bereiden, kunnen leerlingen online direct geholpen worden bij vragen en wordt de absentie bijgehouden.

Onderwijs op maat

Digitaal onderwijs kan ook leerlingen de mogelijkheid bieden om een persoonlijke leeromgeving in te richten. In deze omgeving is gepersonaliseerde informatie beschikbaar, zoals onder andere de voortgang van de leerling op bepaalde modules of vakken. Het is als het ware een virtueel klaslokaal waarvoor een leerling in principe niet naar school hoeft te komen

Deze nieuwe vorm van educatie zorgt voor een verandering in het systeem, namelijk een verandering van een bureaucratische organisatie naar een virtuele organisatie. Het onderwijs met behulp van ICT leidt tot meer efficiëntie. Iedere leerling kan immers op zijn/ haar eigen tempo de lessen volgen en het niveau wordt per leerling persoonlijk aangepast. De computer houdt bij hoe ver de leerling is en over welk intelligentieniveau hij beschikt. Een groot voordeel hierbij is dat deze digitale vorm inspeelt op de huidige samenleving. Over het algemeen vinden leerlingen computers vaak leuk, interessant en ze zijn er vaak behendiger in dan een generatie boven zich. Door informatietechnologieën te introduceren in de klaslokalen behoudt je de aandacht van de mogelijk scholieren langer. Tot slot is het een goede voorbereiding voor de toekomstige arbeidsmarkt.

Volledig over naar virtuele klaslokalen?

Is een digitale klas dé toekomst? Misschien. Wat de afgelopen weken voornamelijk het nieuws domineerde was de opluchting van basisschoolleerlingen (én hun ouders) toen de scholen voor het eerst –sinds het begin van Corona – weer open gingen. De kinderen misten de routine, medeklasgenootjes en de juf of meester. Het sociale aspect miste tijdens deze digitale lessen.
Daarnaast brengt een geheel digitaal lesprogramma ook de bekende gevaren met zich mee. Alle persoonlijke informatie van een scholier is te vinden op de computer. De media bericht regelmatig over voorvallen waarbij kinderen en jongeren slachtoffer zijn geweest van cybercriminelen.

Hoe verder?

Digitalisering in het onderwijs is, gelet op de snelheid van de technologie, niet meer dan logisch.

Het is wat mij betreft een mooie aanvulling op het klassieke vorm van onderwijs en sluit daarbij goed aan op de huidige maatschappij.  Het is een grote verandering voor de leraren, leerlingen en ouders om hiermee om te leren gaan. Het thuisonderwijs van de afgelopen weken kan gezien worden als een eerste stap in een groot leerproces. Een van de lessen is dat kinderen behoefte hebben aan het sociale aspect, maar wellicht net zo goed kunnen leren van een “online juf”. Het is nu zaak om de balans te vinden tussen deze twee werelden. Hoe dat er uit gaat zien? Dat zullen we vanaf nu gaan ontdekken.

Bronnen

 

;