Strategie en Informatie ICT-functie – Infographic

Informatie-uitwisseling speelt een belangrijke rol bij het leveren van waarde.

Volgens het model van Treacy & Wiersema kan een organisatie een drietal strategieën volgen. Elke strategie creëert een andere waarde (uitgangspunt) en dus ook andere soort informatie-uitwisseling en functie. In deze infographic wordt het model verder toegelicht.

 width=

;