Maak duurzaamheid onderdeel van je digitale transformatiestrategie

De coronapandemie heeft in vrijwel alle sectoren een versnelling van digitale transformatieprocessen binnen bedrijven veroorzaakt. Moeilijke tijden maken dat organisaties zichzelf opnieuw proberen uit te vinden en het behalen van doelstellingen in duurzaamheid maakt sterker, veerkrachtiger en wendbaarder.

Digitale transformatie is de nieuwe manier van zakendoen door gebruik te maken van digitale technologieën zoals cloud, big data, mobiel en sociaal computergebruik en analyse van die data. Dat kan resulteren in aanzienlijke verbeteringen in operationele efficiëntie en betere dienstverlening aan klanten. Door in het proces van de digitale transformatie oog te hebben voor de ecologische, sociale en economische effecten van de operatie, kan de duurzaamheid sterk verbeteren. 

Aanvankelijk stond de supply chain centraal in plannen van bedrijven die met de digitale transformatie van hun processen aan de slag gingen. Kunstmatige Intelligentie was het toverwoord. De uitbraak van de coronapandemie dwong geraakte bedrijven tot het verzinnen van een list, soms domweg om te overleven. Toen de pandemie in 2020 de tekortkomingen in de supply chain blootlegde, verschoof de focus van directies naar de duurzaamheid van hun organisaties.

Meer druk om duurzaam te zijn

Grote bedrijven moeten in Europa vanaf 2023 de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving opnemen in hun jaarverslag. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moet leiden tot een duurzamere Europese economie in 2050. Maar de druk om duurzamer te zijn komt niet alleen vanuit Europa. Consumenten vragen er steeds meer om, net als de Nederlandse overheid, stakeholders, partners en investeerders. Daarom presenteren ondernemingen zichzelf graag als duurzame, ecologisch verantwoorde organisatie. Bijvoorbeeld door de CO²-uitstoot te beperken, duurzame energiebronnen te gebruiken, duurzame grondstoffen te (her)gebruiken of het milieu op een andere manier te ontzien.

Rapporteren over de vorderingen in duurzaamheid gaat verder dan ronkende teksten in een post op sociale media of persbericht. Door het Global Reporting Initiative (GRI), de wereldwijde standaard in duurzaamheidsrapportage, op te nemen in de digitale transformatiestrategie kunnen ondernemingen informatie en statistieken over duurzaamheid en SDG’s (Sustainable Development Goals) uit bedrijfsapplicaties in kaart brengen voor rapportagedoeleinden.

Door duurzaamheid onderdeel te maken van de missie en strategie, en door het als vijfde pijler op te nemen in de ‘balanced scorecard’, krijgen de inspanningen meer gewicht en tegelijk transparantie. Het ondersteunt ook de benodigde verandering van de organisatiecultuur en -mentaliteit, die van het duurzaamheidsinitiatief een succes moet maken.

Naar de cloud

Hoewel het op het eerste gezicht misschien niet heel duurzaam oogt, hebben veel bedrijven al een eerste stap gezet naar een duurzame bedrijfsomgeving door applicaties naar de cloud te verplaatsen. Bij Amazon Web Services (AWS) is bijvoorbeeld gebleken dat organisaties die diensten naar de cloud verplaatsten 77% minder servers gebruikten, 84% minder stroom verbruiken en hun CO²-uitstoot met 88% zagen teruglopen. In eigen huis welteverstaan. Daar valt mooi over te rapporteren.

Nieuwe generatie consumenten

Voor jonge consumenten spelen duurzaamheid en ethische uitgangspunten een belangrijke rol bij aankoopbeslissingen. En die jonge consumenten gaan steeds meer aanschaffen. Ze zijn bovendien geneigd over te stappen naar merken die een sociaal of ecologisch doel dienen. Generatie Z en Millennials – ook wel Digital Natives genoemd, de generatie die wij inschakelen om onze klanten futureproof te maken – zijn ook sneller bereid een bedrijf te boycotten op basis van immorele of onverantwoordelijke zakelijke praktijken. Ook daarom is het van belang dat duurzame claims onderbouwd kunnen worden met cijfers. Lees in deze blog van een van onze young professionals over de Vergroening van de IT.

Scherp oog op leveranciers

Duurzaamheid gaat verder dan alleen kijken naar de eigen onderneming. Tekortkomingen in duurzaamheid van leveranciers en zakenpartners, foute grondstoffen en ecologische risico’s in de keten, kunnen jou als bedrijf – als je zaken met zulk soort partijen doet – ook worden aangerekend. In dat licht is het raadzaam om ook de leveranciers en partners qua duurzaamheid onder de loep te nemen. ERP-leveranciers bieden applicaties aan voor SRM (supplier relationship management), dus is het mogelijk om KPI’s op het gebied van duurzaamheid op te nemen in de overeenkomsten met leveranciers. Er zijn producten die inzicht geven in de duurzaamheidsinspanningen van (partner-)bedrijven als Vizibl Sustainability. 

AB Inbev

Een mooi voorbeeld is dat van ’s werelds grootste bierbrouwer AB InBev, die in Europa op basis van blockchain-technologie een pilot heeft gestart om volledige transparantie en traceerbaarheid te bieden in de toeleveringsketen van gerst – van de boerderij tot de consument. Bierdrinkers kunnen een QR-code op de verpakking scannen en erachter komen waar en door wie de gerst in het bier is verbouwd. AB InBev gebruikt het platform ook om gegevens te verzamelen en te benchmarken om de boeren te helpen hun opbrengsten en ecologische voetafdruk te verbeteren. 

Duurzaamheid is niet langer leuk om te doen, het is onvermijdelijk geworden. Als bedrijven zichzelf en hun partners niet verantwoordelijk maken voor hun ethische, ecologische en sociale normen, wie moet het dan doen? En wat zijn dan de gevolgen op de lange termijn?

;