Informatiemanagement. Wat is de waarde voor uw organisatie?

IT en business kunnen in deze tijd niet meer zonder elkaar en een grote verschuiving is gaande. Waar in het verleden uitsluitend aandacht was voor de aanbodkant van een organisatie, gaan wij nu steeds meer naar een wereld die kijkt vanuit de vraagkant. Een nieuw IT-instrument inzetten zonder de behoefte van de gebruikers en de aansluiting op de bedrijfsprocessen in kaart te brengen, is niet meer duurzaam. Voor de schakeling tussen IT en business vormt informatiemanagement een essentieel onderdeel. Informatiemanagement kan gezien worden als de motorolie om bedrijfsprocessen soepel te laten verlopen en digitale transformatie te realiseren. In dit artikel wordt beschreven waarom informatiemanagement toegevoegde waarde biedt voor uw organisatie. Eerst zal de term informatiemanagement toegelicht worden.

Informatiemanagement is een breed begrip en kan op de volgende manier geformuleerd worden: “Het geheel van processen, structuren, mensen, middelen en procedures (afspraken), waarmee een organisatie zorgt voor continue afstemming tussen vraag naar en aanbod van informatievoorziening en IT, op zowel strategisch-, tactisch- als operationeel niveau.” Nu de term informatiemanagement is toegelicht, laten we kijken wat de toegevoegde waarde is voor uw organisatie en waarom informatiemanagement ingezet kan worden om de doelstellingen van de organisatie te behalen.

Inspelen op continue veranderingen

Door de complexe en veranderlijke wereld waar wij vandaag de dag in leven, wijzigt de informatiebehoefte binnen een organisatie doorlopend. De ene technologische ontwikkeling is nog maar net op de markt of de ander staat alweer voor de deur. Een organisatie met een goed informatiemanagement heeft de mogelijkheid om daar continue op in te spelen. Om als organisatie deze innovaties bij te benen, is een goed informatiemanagement noodzakelijk. De ondersteuning van innovatie, zorgt er voor dat de IT-mogelijkheden worden ingezet om vernieuwingen in de organisatie te bewerkstellingen. Vervolgens zullen deze handelingen resulteren in een betere inrichting van de informatievoorziening en een juiste ondersteuning van de bedrijfsprocessen.

Efficiëntie en waardevolle data

Naast aansluiting bij de continue veranderingen, is het van belang dat de informatievoorziening betrouwbaar, kostenefficiënt en te onderhouden is. Op deze manier wordt een toekomstbestendige informatievoorziening gewaarborgd. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening wordt vergroot door het effectief inrichten van de IT-diensten voor een betere ondersteuning van de organisatie. Daarnaast beschikken de meeste organisaties over enorme hoeveelheden data die onbenut blijft. Het is de kunst om deze data beschikbaar te stellen en de gegevens om te zetten naar bruikbare informatie voor de organisatie. Door het inzichtelijk krijgen van deze informatie, kunnen plekken geïdentificeerd worden waar verbeterslagen gemaakt kunnen worden.

Betere samenwerking

Voorheen werd een project meer vanuit de IT geleid dan vanuit de business, waardoor het voornamelijk draaide om het implementeren van een nieuw IT-instrument in plaats van het verbeteren van een proces. Een gevolg van deze werkwijze was dat de IT en business niet goed op elkaar aansloten en er veel kritische geluiden onder de gebruikers ontstonden. Daarentegen is er een grote verschuiving hierin gaande. Tegenwoordig is het de bedoeling dat het proces en het nut voor de eindgebruiker veel meer centraal staat. Het zorgen voor een goede samenwerking tussen IT en business is de rol van het informatiemanagement. Deze medewerkers zorgen voor de schakeling tussen de behoeften en wensen van de organisatie en de mogelijkheden van IT. Het doel is dat deze op elkaar aansluiten, zodat de informatiestromen invulling geven aan de wensen en behoeften van de business. Zonder informatiemanagement zal er een gat blijven bestaan tussen de twee, die voor het vloeiend laten verlopen van bedrijfsprocessen zo belangrijk is.

;