Digitale transformatie in de zorg kan niet los worden gezien van verandermanagement

Technologie is slechts één aspect in de digitale transformatie. De grootste uitdaging bij de implementatie van een digitale strategie in de zorg gaat over de menselijke kant van het verhaal. Dan hebben we het over zaken als samenwerking, vertrouwen, communicatie en leiderschap. Als je je organisatie future-proof wilt maken, moet je dus zorgen voor voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van verandermanagement. 

Zorgorganisaties hebben te maken met een omgeving die continu in beweging is. Soms vormen eigen plannen aanleiding voor aanpassingen, maar verandertrajecten worden ook vaak ingegeven door wijzigingen in marktomstandigheden of concurrentieoverwegingen. De digitale transformatie zorgt sowieso voor grote veranderingen, waarbij het dus niet alleen gaat om nieuwe technologieën en tools, maar vaak ook (ingrijpende) aanpassingen in de structuur en/of werkwijze van zorginstellingen. 

De menselijke factor

Een van de grootste uitdagingen van zorgorganisaties is om de invoering van de verandering organisatie-breed tot een goed einde te brengen. Jammer genoeg vergeten veel organisaties vaak de menselijke kant van een verandering. Terwijl menselijke factoren hierbij juist een hoofdrol moeten spelen. 

Bij digitale transformatie in de zorg is het van belang dat medewerkers van zorgorganisaties de nieuwe werkwijze snel omarmen en toepassen op de werkvloer. Hoewel je medewerkers meestal niet degenen zijn die hebben gekozen voor een bepaalde ICT-oplossing, zijn zij uiteindelijk wel de mensen die ermee moeten werken. Hierbij heb je mensen nodig die de brug kunnen slaan tussen zorg en technologie. 

Stappen binnen verandermanagement

Verandermanagement begint met meer awareness (bewustzijn) creëren. Zorg dat de hele organisatie begrijpt waarom de verandering noodzakelijk is en neem ze mee in het proces, om natuurlijke weerstand bij medewerkers zo veel mogelijk weg te nemen. Stap twee is een behoefte creëren door te laten zien wat medewerkers zelf hebben aan de verandering. Vervolgens is het tijd voor kennisoverdracht via instructiemateriaal of trainingen. Maar hiermee ben je er nog lang niet. In de fase erna draait het om bekwaming: praktijkervaring opdoen. Tot slot is het van belang om medewerkers te blijven stimuleren om de nieuwe tool te gebruiken. Voorkom dat medewerkers terugvallen in hun oude werkwijze. Om te controleren of de doelen zijn behaald kan je vooraf kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) afspreken en die na afloop erbij pakken om te checken of het verandertraject succesvol is uitgevoerd.

Droom groot

Als je veranderingen succesvol door wilt voeren, zal je groot moeten dromen en ambitieuze doelen moeten stellen. Maar als je te grote of te snelle stappen zet, zal je teleurgesteld raken over het eindresultaat. Voor de wil om te veranderen is betrokkenheid nodig en dat kost nu eenmaal tijd. 

Het meeste werk zit ‘m in een goede voorbereiding en de juiste begeleiding. Stel een team samen met digitale leiders en veranderaars. Als je hiervoor niet de juiste mensen in huis hebt, schakel dan externe hulp in. De benodigde kennis en competenties, goed leiderschap en de juiste energie zijn namelijk essentieel voor het slagen van het verandertraject. Wij denken dat onze enthousiaste, gedreven Digital Natives met hun goed ontwikkelde soft skills het verschil kunnen maken in de digitale transitie. Zij zijn opgegroeid met digitaal en zorgen voor een frisse wind in jouw organisatie. Samen maken we ICT-verandertrajecten in jouw zorgorganisatie tot een succes!

;