De zorg verdient slimme innovaties

De zorg staat zwaar onder druk. Innovaties in de zorg, zoals e-health (digitale zorg), robotica, Virtual Reality, Augmented Reality, domotica, kunnen belangrijke voordelen opleveren voor zowel zorgprofessionals als mensen die zorg nodig hebben. Maar hoe zorg je dat niet iedereen het wiel uitvindt en dat organisaties en mensen elkaar weten te vinden?

De overheid stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg (e-health) aan te bieden en tempo te maken met de digitale transitie. Er kleven namelijk belangrijke voordelen aan e-health en andere zorginnovaties. We noemen er een aantal:

  • Tijdbesparing
    Als mensen bijvoorbeeld makkelijk zelf online een afspraak kunnen inplannen met hun zorgverlener of als een online consult mogelijk is (bijvoorbeeld via beeldbellen) bespaart dit veel tijd doordat mensen niet lang aan de telefoon hoeven te zitten om een afspraak te maken of de deur niet uithoeven.
  • Inzicht in eigen gezondheid
    Via een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving krijgen mensen meer inzicht in hun gezondheid. Als ze dat willen, kunnen ze deze gegevens delen met een behandelaar of mantelzorger. Op die manier hoeven zij niet steeds hun hele medische verleden opnieuw te vertellen. De zorgverlener kan hierdoor gerichter te werk gaan, sneller de juiste behandeling geven en fouten voorkomen. Voor de patiënt betekent het dat hij of zij meer regie krijgt over zijn of haar gezondheid.
  • Minder administratieve lasten
    Dankzij e-health heeft zorgpersoneel minder administratieve lasten. Ook kan eenvoudig en veilig informatie worden gedeeld met collega’s of om advies worden gevraagd.

Steeds meer zorgverleners bieden digitale zorg aan, omdat ze er zelf de voordelen van inzien, omdat hun patiënten erom vragen of omdat de Rijksoverheid het gebruik van digitale toepassingen voor zorg en ondersteuning stimuleert. Door de coronacrisis zijn slimme toepassingen van gezondheidstechnologie nog belangrijker geworden voor de zorg. Denk bijvoorbeeld aan thuis zuurstof toe kunnen dienen, terwijl je regelmatig contact hebt met je arts in het ziekenhuis, of iets ‘simpelers’ als zelf je bloeddruk meten of apps om aan je gezondheid te werken.

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een aantal acties op poten gezet om innovaties in de zorg te stimuleren. Zo wil het ministerie het gebruik van digitale zorg vergroten door meer bekendheid te geven aan slimme zorgoplossingen, zodat ze vaker worden ingezet in de dagelijkse zorg. Zorg van Nu laat zien wat er nu al voor mogelijkheden zijn voor patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Meer slimme zorgoplossingen staan ook in de brochure Slimme oplossingen in de zorg en worden ook onder de aandacht gebracht via de Slimme Zorg Estafette

Een ander voorbeeld is ZorgInnovatie – een open platform en community waar mensen ideeën kunnen delen en samenwerken met anderen. Volgens de initiatiefnemers vergroot co-creatie namelijk je bereik en de kans op succes. Hun belangrijkste drivers zijn verbinden en versnellen. “Veel partijen zijn op zoek naar ideeën of innovaties. Ter ondersteuning, voor een investering of omdat ze hun zorgverlening willen verbeteren. Andersom zijn ondernemers of start-ups op zoek naar partners. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar”, legt een woordvoerder uit. Op het moment dat ik deze blog schrijf staan er al 860 innovaties in de zorg op het platform. 

In 2021 verruimt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) de bekostiging van digitale zorg. Hierdoor wordt digitale zorg als een digitaal consult ook vergoed, net als de reguliere zorg van een huisarts of een medisch specialist. De NZa maakt de veranderingen in de bekostiging bekend in de Wegwijzer en het Zorginstituut heeft een plan van aanpak gemaakt om de inzet van digitale zorg in de praktijk aan te moedigen. Bij Zorg voor Innoveren kunnen mensen die willen innoveren in de zorg die tegen vragen of knelpunten aanlopen, aankloppen voor praktische hulp bij bijvoorbeeld implementatie en financiering.

Voorwaarden voor goed en veilig gebruik

Het is belangrijk dat er goede voorwaarden komen voor goed en veilig gebruik van digitale zorg, zoals goed werkende ICT en het inpassen van digitale zorg in de werkprocessen. Daar worden afspraken over gemaakt met verschillende partijen, zoals in het Informatieberaad. Ook de digitale vaardigheden van zowel zorgprofessionals als patiënten/cliënten moeten vaak naar een hoger niveau worden getild. Hiervoor is digivaardigindezorg.nl opgericht. Ook kunnen zorginstellingen met een subsidieregeling digicoaches opleiden. 

Ook de young professionals van Breinstein kunnen zorginstellingen helpen in de digitale transformatie. Digitale transformatie in de zorg draait om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarbij de eindgebruiker – patiënt én medewerker – centraal staat. Dat lukt niet zonder de inbreng van de generatie die digitaal is opgegroeid: Digital Natives. Bij ons kunnen talenten van die generatie drie verschillende traineeships volgen: Informatiemanagement, Data Analytics en Cyber Security. 

Vanuit hun eigen expertise helpen de young professionals van Breinstein zorgorganisaties future-proof te worden. Bijvoorbeeld door jouw organisatie te helpen datagedreven te gaan werken, de informatiebeveiliging op orde te brengen of door innovaties en veranderingen die bij de digitale transformatie komen kijken in goede banen te leiden. De digitale transformatie is een continu proces van business innovatie, sociale innovatie en technologische innovatie. Technologie en digitalisering zijn slechts een onderdeel van het proces en niet een doel op zich.

;