De groeiende rol van communicatie binnen IT

Je hoort het steeds vaker, de IT afdeling moet niet alleen goed zijn in de technische zaken, maar ook met mensen. Empathie, communicatie en overtuigingsvermogen worden steeds belangrijkere vaardigheden binnen deze sector. Waar komt deze verandering vandaan? En wat is de groeiende rol van communicatie binnen IT?

Om de verschuiving naar meer nadruk op soft skills te begrijpen, is het allereerst belangrijk om de geschiedenis van IT te begrijpen. IT is een relatief jonge afdeling. Voordat er digitale techniek was, bestond er helemaal geen IT afdeling. De IT afdeling bestaat dus in de meeste organisaties pas zo’n 50 jaar.

Snel, sneller, snelst

Daar komt bij dat er snelle veranderingen zijn in het digitale landschap. Waar we voorheen berichten naar elkaar faxten of e-mailden, is het nu zelfs mogelijk om gelijktijdig op afstand te werken in hetzelfde document. Daarnaast worden de meeste applicaties tegenwoordig op maat gemaakt voor organisaties, in plaats van de “one size fits all”-aanpak van voorheen. Hierdoor is er op IT gebied veel meer mogelijk voor de meeste organisaties, maar de eindgebruikers moeten hier natuurlijk wel mee om kunnen én willen gaan.

Columbusmodel

Het Columbusmodel van Hoornstra en Van Lieshout bevat 12 vaardigheden die volgens hen nodig zijn in de 21e eeuw. Niet alle vaardigheden zijn even belangrijk, er is een bepaalde hiërarchie.  Wendbaarheid is volgens Hoornstra en Van Lieshout de belangrijkste vaardigheid van de 21e eeuw. Dit houdt in dat innovatie alleen kan plaatsvinden wanneer mensen wendbaar zijn en mee willen gaan met veranderingen. De wil om te veranderen is dus erg belangrijk.

Om ervoor te zorgen dat mensen mee willen gaan met de veranderingen die de IT afdeling voorstelt, is het van belang dat IT’ers niet alleen vertellen wat de rest van de organisatie moet veranderen, maar vooral ook waarom. Wanneer de mensen binnen een organisatie het belang van innovatie begrijpen, zijn ze vaak ook meer geneigd om mee te willen gaan. Daaruit blijkt direct het belang van duidelijke communicatie.

Belang van goede communicatie

In veel organisaties is er weinig tot geen communicatie tussen de IT afdeling en de eindgebruikers. Een mogelijk gevolg hiervan is onbegrip en weerstand bij veranderingen die vanuit de IT afdeling worden geïnitieerd. Je kan je voorstellen dat het enorm irritant is wanneer iemand jouw werkwijze die je al 40 jaar hanteert, komt veranderen omdat er een nieuwe applicatie beschikbaar is. Jouw manier is toch prima, waarom zou je dat veranderen? Je werkt immers al 40 jaar zonder problemen op deze manier. Een communicatief vaardige IT’er kan deze persoon uitleggen waarom de organisatie mee gaat met de tijd en welke voordelen er zijn aan de nieuwe applicatie voor hem of haar als gebruiker.

Daarnaast zijn veranderingen soms gewoon wennen en kan er weerstand ontstaan. Het is hierbij vooral van belang dat de gebruiker zich gehoord voelt. Daarom is het hebben van empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden zo belangrijk binnen de IT. Zonder communicatie tussen de verschillende afdelingen is het haast onmogelijk om succesvol en prettig samen te werken.

Dus een laatste tip voor alle IT’ers en mensen die veranderingen willen initiëren; vertel niet wat er moet veranderen, maar vooral waarom er iets moet veranderen.

Ons Traineeship Informatiemanagement sluit perfect aan bij deze communicatie binnen IT. Wil je meer weten over het traject en de mogelijkheden, kijk dan hier.

;