De 4 fases van Data-Analyse

Elke data-analyse wordt uitgevoerd met een beoogd doel. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze doelen onder te verdelen zijn in vier fases (Gartner, 2012). In deze infographic worden deze fases toegelicht aan de hand van corona gerelateerde informatie. Fases volgen elkaar op naarmate de kennis en kunde van organisaties op het gebied van data toeneemt.

 width=

;