Dashboard data visualisatie: de oplossing tegen de informatie paradox? (deel 1)

Anno 2020 wordt de meerwaarde van data voor organisaties alleen maar groter en groter. Naarmate het dagelijks leven steeds meer online plaatsvindt, stijgt het aanbod van data exponentieel. Het gebruik maken van grote hoeveelheden data voor de totstandkoming van een beslissing kan leiden tot een informatieparadox. Des te meer informatie beschikbaar is, des te groter de kans is dat belangrijke informatie over het hoofd wordt gezien bij het nemen van een beslissing.

Hoe voorkomen we de informatie paradox ?

Bij organisatiebeslissingen waarbij veel geld op het spel staat is het van belang dat er zo goed mogelijk gebruikt wordt van alle data die voorhanden is. Echter is meer data niet altijd beter. Meer inzicht wel. Hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk data kan gebruiken ter onderbouwing van een beslissing zonder dat een informatieoverload ontstaat? Het gebruik van een dashboard kan de oplossing kan voor deze vraag. Een dashboard biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden data realtime visueel weer te geven in een grafische vormgeving, zoals een grafiek of een staafdiagram.

Klinkt goed een dashboard. Vandaag besteld, morgen in huis?

Helaas kost de implementatie van een dashboard veel tijd. De doorlooptijd tot de totstandkoming van een dashboard is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het dashboard. De implementatie van een dashboard blijkt in de praktijk meerdere maanden te duren.
Een dashboard is een maatwerk product. Daarom dien je als organisatie na te denken over de volgende vragen:  Welke indicatoren wil je zien op het dashboard? Welke grafische vormgeving is hiervoor het meest geschikt? Welke benchmarks stel je in? Hoe vaak dient de data te worden ververst?

Ik heb de tijd. Maar wat gaat het mijn organisatie kosten?

Wat de implementatie van een dashboard gaat kosten is eveneens afhankelijk van de grootte en omvang van het dashboard. Grote organisaties hebben vaak 1 á 2 Fte’s in dienst voor de implementatie en onderhoud van een geautomatiseerd dashboard.De meest voorkomende applicaties die gebruikt wordt voor een dashboard is Microsoft PowerBI en IBM Cognos analytics. De applicatiekosten voor het gebruik van een dashboard applicatie is doorgans slechts gering in vergelijking met de benodigde kosten voor de Fte’s.

Wat gaat een dashboard mijn organisatie opleveren?

De implementatie en onderhoud van een dashboard kan in sommige gevallen tonnen per jaar kosten. Echter kunnen deze structurele kosten terugverdiend worden door het maken van betere organisatie beslissingen. Een dashboard leidt tot meer inzicht in de grote hoeveelheden data. Eveneens verklein je de kans dat verkeerde keuzes gemaakt worden door een gebrek in inzicht van de betrokken data. Hoe meer geld er in het spel is, hoe groter het belang om data inzichtelijk te maken door middel van een dashboard.
De Nederlandse regering gaat ook gebruik maken van een dashboard om te helpen de juiste beslissingen te maken in hoeverre er Corona maatregelen verscherpt moeten of versoepeld kunnen worden. Hiermee wordt getracht om zo goed mogelijke keuzes te maken met alle data die er voorhanden is. Gezien deze keuzes financiële gevolgen hebben die oplopen in de miljarden euro’s, is het van groot belang dat de aanwezige data zo inzichtelijk mogelijk gemaakt wordt.

Slot

In dit deel van de blog omtrent datavisualisatie door middel van een dashboard stond centraal  wat een dashboard is, wat het kost en wat het kan bieden. In deel 2 van deze blog gaan we verder door met hoe een dashboard werkt en welk stappen aan de achterkant van het dashboard gemaakt moeten worden voordat de data in een dashboard verschijnt.

;