Communicatie bij multidisciplinaire samenwerking

Samenwerken gebeurt veelal met teams waar mensen verschillende achtergronden en expertises hebben. Binnen deze samenwerking komt het voor dat men informatie van de andere teamleden nodig heeft. Een voorbeeld van een multidisciplinaire samenwerking is het samenwerken aan de implementatie van een nieuwe tool binnen de organisatie, waarbij de tool wordt ontwikkeld door een developer, geïmplementeerd door een consultant en dagelijks gebruikt wordt door de eindgebruiker. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen de juiste informatie heeft om zo effectief mogelijk te kunnen samenwerken?

Wees kritisch op geleverd werk

Door samen te werken wordt het werk het beste uitgevoerd, maar soms komt het voor dat dingen niet lopen zoals een ander team lid verwacht. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken over wat er moet worden gedaan en de uitvoering hiervan. Dit kun je doen door anderen kritische vragen te stellen over zijn of haar werk. Vraag bijvoorbeeld naar een tijdsindicatie voor de afronding van een opdracht zodat iedereen op de hoogte is wanneer de opdracht klaar is. Ook kan je vragen aan een team lid waarom hij/zij het werk op een bepaalde manier uitvoert.

Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA)

Een belangrijk onderdeel van multidisciplinaire samenwerking is dat men niet voor een ander moet invullen hoe zij het beste hun werk kunnen uitvoeren. Je vraagt niet aan de bakker hoe lang je het beste je paprika’s kunt bewaren, net zoals een developer niet moet invullen voor de eindgebruikers wat zij missen binnen de tool om het werk goed af te kunnen ronden. Om tot een goede communicatie te komen binnen een multidisciplinaire groep is het verder belangrijk geen aannames te doen, dit zorgt voor verwachtingen die niet gesteld zijn door het team als geheel.

Planning en structuur

Door een planning aan te houden en structuur aan te brengen binnen de samenwerking zorgt men ervoor dat doelstellingen op tijd behaald kunnen worden. Zonder een duidelijke planning komt het voor dat teamleden hun eigen plan trekken, waardoor deadlines voor het hele team niet meer gehaald kunnen worden. Om die reden is het belangrijk de verwachtingen voor elkaar uit te spreken en om aan te geven of die verwachtingen haalbaar zijn.

Bespreek de voortgang regelmatig

Om tot een goede communicatie te komen binnen een multidisciplinaire samenwerking is het belangrijk dat er genoeg contactpunten zijn. Een goede manier om regelmatig de voortgang te bespreken is door minimaal één keer per week samen te komen. Zo kan het team kijken welke informatie er nodig is, controleren of deadlines nog haalbaar zijn en nieuwe targets stellen. Mocht er tussentijds een aanpassing nodig zijn en is er niet snel een contact moment? Geef dit dan op tijd aan om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar ze aan toe zijn.

Veilige werksfeer en oprechte interesse

Een veilige werksfeer helpt bijdragen aan goede communicatie binnen een team. Luister naar de meningen van anderen en leg vooral de nadruk op wat er goed gaat binnen de samenwerking, dit draagt bij aan de motivatie van het team als geheel. Naast het goed afronden van je eigen werk, steek ook tijd en energie in de samenwerking als team om tot een goed eindresultaat te komen.

;