Docent Harmen van der Veer: ‘Stel de behoefte van de klant voorop, in plaats van de nieuwste technische vinding’

Harmen van der Veer verzorgt maar liefst 8 modules binnen het opleidingsprogramma van het traineeship Data Analytics. Volgens hem zijn de klassieke business analytics nog altijd relevant. “Hippe technologieën zijn ontzettend leuk maar niet altijd in het belang van de klant. Luister goed naar wat de klant wil.”

Kan je wat meer over jezelf vertellen?

“Ik ben Harmen van der Veer. Ik verzorg de losse modules van het opleidingsprogramma binnen het traineeship Data Analytics van Breinstein. Dat zijn in totaal acht trainingsdagen. Ik ben in 2018 gepromoveerd op de methodologie van sociaal wetenschappelijk onderzoek en dat ligt eigenlijk heel dicht bij wat je qua werkzaamheden doet in de business analytics en data science-hoek. Sinds 2012 heb ik mijn eigen bedrijf: Statistiek in Bedrijf, waarmee ik bedrijven help meer datavaardig te worden. Overigens heb ik nog een aantal bedrijven. Ik kan niet zo goed stil zitten, haha. Ik richt mij hoofdzakelijk op Data Analytics Consultancy. Dat is een heel breed begrip, maar ik help vooral bij het oprichten van nieuwe Data Science-afdelingen bij bedrijven. Bij het Verbond van Verzekeraars ben ik momenteel betrokken bij het oprichten van een Data Analytics Center en bij een bedrijf in de voedingsindustrie hou ik me bezig met het optimaliseren van het steekproefcontrolesysteem.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met Breinstein?

“Breinstein merkte op dat ik les geef aan de universiteit. Ze hadden behoefte aan een nieuwe opleider op het gebied van Data Analytics – aanvullend op het programma aan de VU – en die ben ik toen gaan verzorgen. ”

Welke trainingen verzorg jij voor het traineeship Data Analytics van Breinstein?

“Ik verzorg zelf acht trainingsdagen, hoofdzakelijk gericht op de klassieke business analytics. Mijn collega Laurens verzorgt ook nog twee dagen, gericht op complexere vormen van Artificial Intelligence en Machine Learning. Tot slot doen we samen de Grande Finale op het eind van het traject, waarin de young professionals het in twee teams tegen elkaar opnemen. Het ene team heeft een voorkeur voor de klassieke benadering, het andere team is groot fan van Machine Learning. Wie het meest zinnige antwoord kan geven op onze onderzoeksvraag heeft gewonnen.”

Wil dan niet iedereen in het Machine Learning-team?

“Dat zou je denken! Op de eerste trainingsdag wil iedereen dat nog wel. Maar tijdens de training komen ze erachter dat Machine Learning lang niet altijd de beste oplossing is. Dat hangt echt af van de behoefte van de klant. Na afloop vinden veel young professionals de business analytics-benadering eigenlijk heel nuttig. De meeste bedrijven hebben namelijk het meest aan een gedegen antwoord op een bedrijfsmatige vraag. Dan is die geavanceerde, complexe benadering soms helemaal niet nodig en kom je heel vaak goed uit met de klassieke benadering. Mijn advies luidt dan ook: kijk verder dan de nieuwste en hipste methodes en luister vooral goed naar waar de klant naar op zoek is.”

Hoe is het trainingsprogramma opgebouwd?

“Het programma is opgebouwd volgens de stappen die je doorloopt als je een analytisch traject doet: dat begint met data, dan volgt de analyse en tot slot het overtuigen. Het data-gedeelte bestaat uit 3 cursusdagen. Je leert te inventariseren welke data er is, wat je ermee kunt en wat de sterke en zwakke punten zijn. We onderzoeken verschillende tools, zoals SQL, relationele databases, hoe je omgaat met hele grote datasets, geografische data, et cetera. Stap 2 – de analyse – bestaat ook uit 3 trainingsdagen. Dit is voor een deel het opfrissen van bestaande kennis, want de young professionals hebben vaak een gedegen achtergrond in de statistiek. Daarnaast gaan we kijken hoe ze die technieken die ze al kennen kunnen gebruiken voor bedrijfsmatige vragen. Hoe pas je dit toe, hoe breng je hele grote data-sets terug naar kleinere datasets, hoe communiceer je de resultaten, wat wil een bedrijf juist wel en niet weten? Tot slot gaan we naar deel 3: Overtuigen (2 cursusdagen). Je leert hier iets moois maken waar managers enthousiast van worden, bijvoorbeeld een dashboard bouwen, een overtuigende visualisatie maken, enzovoort.”

Wat is het belangrijkste dat je young professionals mee wilt geven?

“Toch wel het oog houden voor de klassieke methodes, wat ik eerder al noemde. Laat de wens van de klant leidend zijn, niet de techniek. Ik vind trouwens dat de young professionals snel een gigantische ontwikkeling doormaken. Tijdens de eerste trainingsdagen is het nog een beetje aftasten, maar je ziet ze gewoon ontpoppen van starter tot gedreven, enthousiaste (young) professionals. Wat ik erg leuk vind, is dat young professionals me vaak benaderen met feedback op de trainingsdagen. Ieder jaar herzie ik het cursusmateriaal aanzienlijk. Niet alleen op basis van de nieuwste trends en ontwikkelingen in het vakgebied, maar ook door wat ik terugkrijg van de young professionals zelf en wat ze vertellen over dingen die spelen bij hun opdrachtgevers. Na afloop van de training krijgen ze ook een boekwerkje van mij met praktijkvoorbeelden en referentiemateriaal. Ik hoor vaak terug dat ze daar in hun verdere carrière nog heel veel aan hebben gehad.”

Wat vind je van het niveau van de young professionals?

“Dat stelt nooit teleur. Je merkt dat ze niet alleen binnen hun vakgebied erg slim zijn, maar ook op het gebied van soft skills. Ik hoef mensen nooit te enthousiasmeren: ze dagen zichzelf continu uit om het beste uit zichzelf te halen. Ik merk ook echt dat er een enorm groepsgevoel heerst en dat ze zich aan elkaar optrekken. Daar krijg ik altijd enorm veel energie van.”

;

Klaar voor de volgende stap?

Leren en werken zonder studiekosten en mét salaris. In een vakgebied dat toekomst heeft. Waar organisaties staan te springen om jouw digitale talent. Ben jij klaar voor de volgende stap? Let’s bring IT on!

Meer informatie