De nieuwe rol van informatiemanager

rol-van-informatiemanager

Wat voor werk doe je? Welke rol speel jij daarin? Als ik antwoord met ‘informatiemanagement’, hebben mensen vaak geen idee wat ik dan eigenlijk doe. Het grappige is, dat ik zelf vaak ook moeite heb met het omschrijven van wat ik doe! Informatiemanagement is namelijk een gebied waar rollen en context constant veranderen. Om de rol van informatiemanager goed uit te kunnen leggen, zal ik eerst een aantal basisprincipes toelichten:

Wat ís informatiemanagement?

Informatiemanagement is de brug tussen de ICT en Business, waar wordt gewerkt aan een afstemming tussen de processen, informatie en informatiesystemen. Bij de opkomst van de computers, werden de apparaten vooral gebruikt om berekeningen te maken. Informatie van organisaties werd vooral op papier opgeslagen en nadat een proces afgerond is, verwerkt door archivarissen. Hier was een duidelijke scheiding tussen Automatisering en Business. Door de opkomst van het internet en gevorderde computers, werd informatie steeds sneller aangemaakt en uitgewisseld. Om hier meer zicht op te krijgen, waren informatiemanagers nodig om de laatste ontwikkelingen bij te houden, systemen (ICT) af te stemmen op de processen en archiveringswetten etc.

Wat is de rol van informatiemanager?

Afgelopen jaar heb ik gewerkt bij gemeente Buren in Maurik. Het was erg leuk om te horen hoe men vroeger op de afdeling te werk ging. De archivarissen en ICT waren ook hier gescheiden. Nu is de Dienst Informatie Voorziening (DIV) belangrijk voor de organisatie voor het inrichten van het proces, ondersteunen tijdens het proces en afronding van het proces. Een informatiemanager, moet dus kennis beschikken over de archiefkennis, ICT, proces- en informatie architectuur. Daarnaast gaan de digitale ontwikkelingen zo snel, dat de informatiemanagers ook in de gaten moeten houden dat hun personeel up-to-date blijft en mee kan.

Is de definitie informatiemanager of informatiemanagement dan wel geschikt?

Er zijn zo veel definities voor informatiemanagement, dat het bijna niet bij te houden is en mensen ook vaak op het verkeerde spoor zal zetten. De rol van informatiemanager is veranderd en zal ook in rap tempo blijven veranderen, wat voor bijna alles geldt tegenwoordig. Ik vind zelf, na observatie van de DIV-afdeling bij gemeente Buren, dat er zo veel valt onder informatiemanagement, dat het kortom een multitasker moet zijn met alle voorgenoemde disciplines. Omdat het zo veelomvattend is, lijkt het mij bijna onmogelijk dit allemaal in één persoon te vinden. Een goede samenwerking is erg belangrijk, dus ik wil samenwerken nog graag toevoegen aan het lijstje voor onze supermanagers ?

;