Interview Toine Dam – ICTU

‘We zijn hard op weg naar volwassenheid’ – Toine Dam (landelijk projectleider ICTU)

Toine Dam is landelijk projectleider ICTU voor het project City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ – een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale en landelijke overheden. In totaal werkten er al negen young professionals van Breinstein op het project. “Ze komen keer op keer met goede kandidaten. Digital Natives met een academische achtergrond, ervaring op het gebied van data science en uitblinkers in soft skills.”

Kan je wat meer vertellen over het project?
“Het project City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ vond zijn oorsprong in de zomer van 2017 en werd geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eind 2018 werd het project verlengd tot de zomer van 2021 en is het de bedoeling dat het project op termijn structureel wordt ondergebracht bij een van de departementen en dat ook gemeentes zelf datawetenschappers aannemen op het gebied van ondermijning.
De kern van het dashboard wordt gevormd door data van het CBS. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om locatie- en inkomenskenmerken, maar ook om gegevens over verdenkingen, veroordelingen door het Openbaar Ministerie, vastgoedbezit, schulden en om inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. In een beveiligde omgeving worden deze gegevens gecombineerd met data van andere betrouwbare landelijke bronnen, zoals gemeenten, het Kadaster en de Financial Intelligence Unit (FIU). 

De afgelopen jaren hebben steeds meer grote gemeenten zich bij het initiatief aangesloten. Het dashboard bestaat sinds eind 2019 en is voor iedereen vrij toegankelijk. Gemeenten kunnen de inzichten naast andere gegevensbronnen leggen en eventueel toepassen in lopende onderzoeken of programma’s. Kennisdeling en samenwerking zijn hierbij essentieel.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met Breinstein?
“Ons team bestaat uit drie onderzoekers van het CBS, drie data analisten vanuit de grote steden, één data scientist van de Belastingdienst, één data scientist van het LIACS en 4 ingehuurde data analisten, waaronder een aantal van Breinstein. Ik had als kwartiermaker en later als projectleider veel contact met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij werken voor het traineeship Data Analytics intensief samen met Breinstein en attendeerden mij hierop toen ik liet weten dat we op zoek waren naar jong talent met een universitaire achtergrond en uitmuntende soft skills. Tot nu toe hebben we sinds eind 2017 al acht of negen Digital Natives van ze ingeschakeld. Een enkele keer maken we ook gebruik van inhuur via andere organisaties, maar mijn oog valt vaak op de cv’s van de kandidaten van Breinstein.”

Hoe komt dit, denk je?
“Omdat Breinstein de werving en selectie van data analisten goed op orde heeft. Het heeft keer op keer de mensen die wij zoeken in het portfolio. Ze weten ook goed wat onze behoeftes zijn en weten hier goed op in te spelen. Wij kunnen als overheid niet de hoofdprijs bieden, maar hebben wel maatschappelijk relevante projecten. Dus als dat is wat je zoekt, zit je goed bij ons.” 

Wat voor soort werkzaamheden voeren young professionals bij jullie uit?
“Ze gaan aan de slag als data analist. De eerste twee young professionals gingen in het najaar van 2017 aan de slag met data van het Kadaster. Het was voor veel gemeenten een enorme eyeopener hoe waardevol die data en het kunnen toepassen van analysemethodieken voor hen was. Daarna volgden er al snel meer landelijke databronnen en wisten steeds meer gemeentes ons te vinden. We hebben verschillende onderzoeksvragen, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed, drugs, verdachte transacties, maar we maken ook analyses over kwetsbare branches.”

Wat voor soort mensen zoek je?
“Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, die graag een steentje willen bijdragen aan een betere maatschappij. Mensen die analytisch vaardig zijn, academisch geschoold en die al ervaring op hebben gedaan met data-analyse in een eerder project. We zijn de babyfase ontgroeit en zijn hard op weg naar volwassenheid. We hebben momenteel vooral behoefte aan medior en senior data scientists. Maar jong talent blijft altijd welkom. Ik wil continu energie ik het team, daar ben ik heel alert op. Senior professionals zijn ook waardevol, maar die zet ik vooral in als mentor- of coach.”

Wat is de toegevoegde waarde van Digital Natives?
“Ik ben zelf in 1985 afgestudeerd op het gebied van computercriminaliteit. De wereld is gigantisch sterk veranderd in de tussentijd en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Dan moet je mensen aan boord hebben die dit bij kunnen benen, die werken met de laatste tools en technologieën en die snel kunnen schakelen.”

Hoe gaan jullie om met het privacy-aspect als jullie de data analyseren?
Binnen Zicht op Ondermijning wordt veel aandacht besteed aan privacy: het CBS bewaakt streng of gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele adressen, personen en bedrijven. Dat is een wettelijke verplichting en een kerntaak van het CBS. De gegevens in het dashboard zijn daarom altijd geaggregeerd naar gemeenten, wijken, buurten of branches en daarnaast tonen we kenmerken of patronen. Bij een risico op onthulling worden de uitkomsten in het dashboard onderdrukt.”

Zou je Breinstein aanraden aan andere organisaties?
“Zeker. Dat doe ik ook wel eens. Ik schuif wel eens wat interessante cv’s van data-talenten door naar partijen waarmee wij samenwerken, zoals gemeentes. Je geeft mensen de kans om ervaring op te doen en als organisatie pluk je de vruchten van hun kennis en tomeloze energie, voor ook nog eens een betaalbaar bedrag.”

Waar ben je het meest verrast over?
“De ervaring die die jonge, universitair geschoolde data analisten inbrengen. Hun kijk op data-analyse is totaal anders dan die van vorige generaties en ze werken volgens heel andere methodologieën. Dat is heel verfrissend!”

;